Informacja o odnowieniu szlaku “Kresowe wędrówki”

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2020 roku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowanie na realizację projektu: Poznajemy uroki Podlasia na odnowionym turystycznym szlaku rowerowym. W ramach projektu uprawnieni znakarze naszego oddziału przeprowadzili  w terenie roboty znakarskie polegające na wykonaniu odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kresowe wędrówki” (kolor znaków zielony) na długości 87 km i przebiegu:  Szaciły – Górany – Ostrów Północny – Ostrów Południowy  – Szudziałowo – Talkowszczyzna – Kopna Góra – Łaźnie – Kolonia Turo – Podsupraśl – Jałówka – rez. Budzisk – Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Karczmisko – Kopisk.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa turystów wędrujących po w/w szlaku, a także poprawi komfort poruszania się po nim. Przełoży się to na wzmożenie ruchu turystycznego na terenie Województwa Podlaskiego, szczególnie na obszarach przebiegu w/w szlaku, tj. gmin: Krynki, Szudziałowo, Supraśl, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże. Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym (Puszcza Knyszyńska), kulturowym: obiekty sakralne katolicyzmu (Szudziałowo, Supraśl, Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Kopisk), islamu (Krynki, Kruszyniany), prawosławia (Supraśl, Łaźnie), judaizmu (Krynki), a także pracownie rękodzieła ludowego w Czarnej Wsi Kościelnej oraz historycznym (zabytki w Krynkach, Supraślu).

Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionego w/w szlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>