Działalność

Nasza działalność

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców, które popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i za granicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną.

Towarzystwo zrzesza blisko 70 tysięcy członków w całej Polsce. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK, które z kolei tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Więcej na temat PTTK: www.pttk.pl

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku to stowarzyszenie działające na rzecz rozwijania aktywnej turystyki oraz promowania województwa podlaskiego, pięknego zakątka Polski północno-wschodniej, gdzie pierwotna przyroda w idealny sposób łączy się z bogactwem wielokulturowości. Nasze długoletnie doświadczenie w organizowaniu imprez turystyczno-krajoznawczych (Oddział powstał w 1991 roku) zaowocuje Państwa zadowoleniem ze skorzystania z naszych usług.

Oferujemy organizację wycieczek objazdowych po Podlasiu, całej Polsce i krajach ościennych; rajdy piesze i rowerowe, marsze na orientację; spływy kajakowe oraz inne formy turystyki aktywnej; usługi terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim oraz licencjonowanych przewodników po podlaskich parkach narodowych w różnych językach; profesjonalne szkolenia na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

RO PTTK jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod numerem 02/11.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Z przyjemnością odkryjemy przed Państwem cuda województwa podlaskiego!

Nasi pracownicy

Katarzyna Pierwienis

Dyrektor biura

Marta Tałuć

Specjalista ds. organizacji turystyki

Wioletta Perkowska

Specjalista ds. organizacji turystyki

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku

 • Prezes - Dariusz Kużelewski
 • Wiceprezes – Monika Panasewicz
 • Wiceprezes – Izabela Szymańska
 • Skarbnik – Andrzej Grygoruk
 • Sekretarz – Krystyna Popławska
 • Członek zarządu – Krzysztof Jakubowski
 • Członek zarządu – Stefan Kuźmicki

Koła i kluby przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku:

 • Koło PTTK „Senior”
 • Klub Turystyczny „Mozaika”
 • Klub Przewodników Turystycznych
 • Klub Turystyki Rowerowej „KOŁO”
 • Klub Turystyki Górskiej „Howerla”
 • Klub Działalności Podwodnej „Remora”
 • Klub Działalności Podwodnej „Żaba”