pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
Informacja o odnowieniu szlaku

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2018 roku otrzymał z Powiatu Bielskiego dofinansowanie na realizację projektu: Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonają w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania turystycznego szlaku pieszego „Szlakiem prawosławnych świątyń” (kolor znaków żółty) na długości 11 km i przebiegu: granica powiatu (most na rzece Narew) – Ploski – Knorozy – Rzepniewo – Chraboły – Rajsk.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Powiatu Bielskiego, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlaku. Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Powiatu Bielskiego, przede wszystkim pod względem kulturowym (szczególnie architektury cerkiewnej i innych obiektów kultu prawosławia).

Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w szlaku.