pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
56. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

Mapa tras zlotowych do pobrania (.jpg)

Szanowni uczestnicy zlotu!

Już za kilka dni spotkamy się w Supraślu.

Przypominamy:

 • Dojazd do Supraśla z dworca PKP przez wiadukt i ścieżką rowerową ze znakami Green Velo.
 • Hotel Bukowisko i szkoła znajdują się obok Domu Pielgrzyma w Akademii Supraskiej.
 • Przy rejestracji prosimy o okazanie legitymacji PTTK i legitymacji PTKol.

Informujemy:

 • Numer na liście zamieszczonej na stronie zlotu wg przynależności klubowej nie jest tożsamy z numerem zlotowym. Numer ten otrzymacie wraz z identyfikatorem.
 • Biuro zlotu będzie czynne w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 21:00 w Bukowisku. Kursanci,  osoby przyjeżdżające wcześniej oraz w innych godzinach  proszone są o kontakt z wicekomandorem zlotu, Izą Walentynowicz, tel. 602 407 533.
 • Przekazujemy prośbę kolekcjonera, Leszka Wolnego z Katowic o zabranie na zlot pieczątki osobistej przodownika turystyki kolarskiej.

Do zobaczenia na zlocie, uff!

Aktualna lista uczestników 56. Zlotu PTKol. - stan na 09.05.2016 r.

UWAGA! Istnieje możliwość przejazdu pociągiem na trasie Wrocław - Katowice - Warszawa - Białystok. Informacje szczegółowe TUTAJ

Adres e-mail Zlotu to: 56.zlot.ptkol.suprasl@gmail.com

 

REGULAMIN

56. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu

Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK „SUPRAŚL – 2016”

 

 1. PATRONAT HONOROWY

Poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński

Prezydent miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski

Burmistrz miasta Supraśl – Radosław Dobrowolski

Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – Joanna Kurzawa

Prezes Zarządu Głównego PTTK – Roman Bargieł

Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – Waldemar Wieczorkowski

 1. PATRONAT MEDIALNY

Radio Białystok, TVP Białystok, Kurier Poranny

 1. ORGANIZATORZY

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

Klub Turystyki Rowerowej „KOŁO” przy RO PTTK w Białymstoku

na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK

 1. PARTNERZY I SPONSORZY

Urząd Marszałkowski

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Urząd Miasta Białystok

Urząd Miasta i Gminy Supraśl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku

Firma APG CO. Białystok, akcesoria i części rowerowe

 1. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor Zlotu – Dariusz Kużelewski

Z-ca komandora ds. programowych – Iza Walentynowicz

Z-ca komandora ds. organizacyjnych – Stefan Kuźmicki

Biuro Zlotu – Małgorzata Drągowska, Małgorzata Olesiuk, Jolanta Owerczuk, Barbara Podolska, Raisa Religa, Władysław Gulko

Kierownik tras – Włodzimierz Olesiuk

Koordynator z ramienia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – Michał Raczyński

Weryfikacja odznak kolarskich – Marian Kotarski i KOP Michał Raczyński

Weryfikacja odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” – Adam Szepiel

Członkowie Komitetu: Krzysztof Czech, Wojtek Czochański, Adam Grabowski, Anna Jakimczuk, Anna Mieszkowska-Zalewska, Ela Orłowska,  Andrzej Tarasewicz

 

 1. CELE ZLOTU
 • Promocja województwa podlaskiego wśród turystów z Polski i z zagranicy.
 • Ukazanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych Puszczy Knyszyńskiej.
 • Krzewienie krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych.
 • Przybliżenie uczestnikom różnych kultur i religii na Podlasiu.
 • Propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku.
 • Promocja szlaku GREEN VELO w woj. podlaskim.
 • Wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK, umacnianie więzi koleżeńskich.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

Zlot odbędzie się w dniach od 21 do 29 maja 2016 r. w Supraślu k. Białegostoku. Bazą Zlotu będzie Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu, ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl

Uczestnicy kursu na przodownika rozpoczynają zajęcia w dniu 20 maja 2016 r. (piątek).

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 • Każdy Przodownik Turystyki Kolarskiej może zabrać ze sobą jedną osobę towarzyszącą, co należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
 • O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność przysłanych zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).
 • Zgłoszenie udziału w Zlocie należy przesłać na karcie stanowiącej załącznik do regulaminu wraz z dołączoną kserokopią lub skanem wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń w terminie do 31 marca 2016 r. na adres: Regionalny Oddział PTTK, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok lub na adres e-mail: 56.zlot.ptkol.suprasl@gmail.com
 • Wpłaty należy dokonać na nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „56 Zlot PTKol.”
 • Zgłoszenia po terminie (tj. po 31 marca 2016 r.) będą przyjmowane tylko w miarę wolnych miejsc za dodatkową opłatą 20 zł.
 • W przypadku nieprzybycia uczestnika na Zlot lub rezygnacji z uczestnictwa po terminie przyjmowania zgłoszeń organizatorzy nie zwracają wpisowego.
 1. WPISOWE

Honorowy Członek PTTK - honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej

-bezpłatnie

Honorowy PTKol. z ważną legitymacją członkowską PTTK        - 40 zł
Przodownik Turystyki Kolarskiej z ważną legitymacją PTTK   - 45 zł
Osoby towarzyszące z ważną legitymacją PTTK  - 60 zł
Dzieci do lat 10  - 30 zł
Pozostali uczestnicy   - 90 zł
Dodatkowa opłata za kurs dla kandydatów na PTKol.  - 110 zł
Za koszulkę zlotową   - 20 zł

 

 • W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

- pamiątkowy, metalowy znaczek zlotowy,

- identyfikatory zlotowe (osobisty i do roweru),

- mapę z trasami zlotowymi,

- materiały krajoznawcze i informacyjne,

- odcisk okolicznościowej pieczątki zlotowej,

- premię 30 pkt na KOT za udział w Zlocie minimum 3 dni,

- nagrody dla zwycięzców w konkursach,

- ofertę kulturalno-rekreacyjną,

- wstęp do Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, meczetu w Kruszynianach.

                                  

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

- noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienką – cena 43 zł/os.

Uwaga! Zakwaterowanie w pokojach w Bukowisku będzie możliwe od 22 maja 2016 r. (niedziela) od godz. 13:30

 • nocleg w salach szkolnych na materacach (własny śpiwór) z dostępem do łazienek i pryszniców w nieczynnej szkole przy Bukowisku, 60 miejsc – cena 15 zł/os.
 • Dom Pielgrzyma w prawosławnej Akademii Supraskiej (obok Bukowiska, www.akademiasupraska.pl)  – 85 miejsc

- pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką – cena 45 zł/os.

- pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami na korytarzu – 38 zł/os.

 • Oba ośrodki dysponują miejscami do parkowania samochodów.
 • Możliwość noclegu w innych kwaterach w Supraślu (w linku)

Uwaga! Na terenie Bukowiska i Akademii Supraskiej brak jest możliwości rozbicia namiotu!

 • Wyżywienie zapewniamy wszystkim chętnym w stołówce POSiR Bukowisko w następujących cenach: śniadanie – 12 zł , obiadokolacja – 18 zł

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 • Okazanie przy rejestracji ważnej legitymacji PTTK (opłacona składka członkowska za 2016 r.) oraz legitymacji przodownika turystyki kolarskiej PTTK.
 • Przestrzeganie postanowień regulaminu Zlotu, zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, p.poż., a także postanowień kierownictwa Zlotu.
 • Przestrzeganie ciszy nocnej zgodnie z regulaminem danego obiektu.
 • Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego.
 • Noszenie w widocznym miejscu identyfikatora zlotowego oraz zamontowanie  dodatkowego identyfikatora przy rowerze.
 • Poszanowanie mienia organizatora oraz współuczestników Zlotu.
 • Uczestnicy, którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za rok 2016 zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas Zlotu we własnym zakresie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zgłoszenie osoby towarzyszącej powinno być dokonywane łącznie ze zgłoszeniem przodownika.
 • Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Zlocie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 • Uczestnicy będą przechowywać rowery w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas Zlotu.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Zlotu oraz zasad kulturalnego zachowania się na trasach lub w miejscu zakwaterowania kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w programie Zlotu.
 • W trakcie Zlotu będzie możliwość weryfikacji odznak kolarskich oraz zdobycia odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” (regulamin w linku).
 • Uczestnikom Zlotu zaleca się posiadanie kasku ochronnego.
 • Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Zlotu.
 • Zlot jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
 • Kurs na przodownika odbędzie się przy minimum 10 uczestnikach. Zakres szkolenia i tematyka zagadnień do egzaminu znajdują się na stronie internetowej Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.  Rozpoczęcie kursu planowane jest w dniu 20 maja 2016 r. /piątek/ o godz. 9:30. Dla uczestników kursu zarezerwowane jest zakwaterowanie w POSiR Bukowisko. Uczestnik kursu przesyła Kartę zgłoszenia kandydata na kurs łącznie z Kartą zgłoszenia na Zlot.
 1. AUTOKAROWE WYCIECZKI ZLOTOWE (szczegóły w załączniku)
 • Puszcza Białowieska – 23 maja 2016 r. (koszt 110 zł)
 • Tatarskim szlakiem – 24 maja 2016 r. (koszt 60 zł)
 • Białoruś: Grodno – 25 maja 2016 r. (koszt 195 zł, paszport ważny minimum do 26 sierpnia 2016 r.)

 

 1. RAMOWY PROGRAM ZLOTU

21 maja 2016 – sobota

Od godz. 9:00 – przyjmowanie uczestników Zlotu, zakwaterowanie w salach szkolnych Bukowiska od godz. 10:00, w Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej od godz. 13:00.

14:00-17:00 – zwiedzanie Supraśla w zorganizowanych grupach (w tym Muzeum Ikon), dla chętnych rowerowy objazd Supraśla

18:00-19:30 – obiadokolacja            

20:00 – pierwsza wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

22 maja 2016 – niedziela

Od 9:00 – przyjmowanie uczestników Zlotu, zakwaterowanie w Bukowisku od godz. 13:30

7:00-8:30 – śniadanie

9:00-14:30 – wyjazd w grupach na zbiórkę do Białegostoku, zwiedzanie stolicy Podlasia

10:00-11:00 – dla chętnych zwiedzanie muzeum Ikon w Supraślu

16:00-17:30 – uroczyste otwarcie Zlotu w Białymstoku, pokaz akrobacji rowerowych

17:30 – powrót do Supraśla

18:00-19:30 – obiadokolacja

20:00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

20:30 – wieczór zapoznawczy przy muzyce

 

23 maja 2016 – poniedziałek

7:00-8:30 – śniadanie

8:00 – wyjazd na wycieczkę autokarową do Białowieży

9:00 i 09:15 –wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze

Trasa nr 1 – Z wizytą u podlaskich Tatarów,  około 85 km

Supraśl – Sokołda – Poczopek Silvarium (22 km) – Nowy Ostrów – Górany – Nietupa – Sanniki – Kruszyniany (21 km) – Krynki (11km) - Ostrów Północny – Sokołda (20 km) – Supraśl (11 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 80%, drogi leśne, gruntowe – 20%.

Czas przejazdu: około 7 godz. + czas zwiedzania około 3 godz. (Silvarium w Poczopku, meczet i mizar w Kruszynianach + czas na posiłek, rynek w Krynkach)

 

Trasa nr 1A – Przez rezerwaty przyrody w Puszczy Knyszyńskiej,   około  47 km

Supraśl – Podsupraśl – rezerwat Jałówka – Zacisze – rezerwat Budzisk (10 km) – zielony szlak rowerowy – Czarna Białostocka – zbiornik rekreacyjny Czapielówka – Czarna Wieś Kościelna – Kol. Ratowiec – Czarny Blok – Woroszyły – Wasilków – Nowodworce – Ogrodniczki – Supraśl (37 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 30%, drogi leśne utwardzone – 70%

Czas przejazdu: około 5 godz. + odpoczynek nad zalewem Czapielówka, Czarna Wieś Kościelna (szlak rękodzieła ludowego)

17:00-18:00 – konkurs Jazda żółwia

18:00-19:30 – obiadokolacja

20:00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

20:30 – prezentacja walorów przyrodniczo-krajoznawczych Puszczy Knyszyńskiej

 

24 maja 2016 – wtorek

7:00-8:30 – śniadanie

9:00 – wyjazd na wycieczkę autokarową: szlakiem Tatarów na Podlasiu

9:00 i 9:15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze

Trasa nr 2  – Szlakiem zabytkowych cerkwi,  około 74 km

Supraśl – szlakiem Green Velo do Królowego Mostu (13 km) – Nowosiółki (5 km) – Załuki – Waliły (Uwaga! Przecinamy szosę do Bobrownik) – Gródek (12 km) – Michałowo (10 km) – Żednia, leśniczówka Kozi Las (16 km) – niebieski szlak pieszy (3 km) – zielony szlak rowerowy (7 km) – żółty szlak rowerowy/ Krasny Las  – Supraśl (8 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 60%, drogi leśne, gruntowe – 40%

Czas przejazdu: około 7 godz. + czas zwiedzania 2 godz. (cerkiew w Królowym Moście, cerkiew w Michałowie, cerkiew w Gródku)

Trasa nr 2A – Do leśnych ogrodów: Arboretum i Silvarium,  około 47 km lub 53 km

Supraśl – Sokołda – Kopna Góra/cmentarz powstańców listopadowych – Arboretum im. Powstańców Styczniowych (11 km) – rezerwat Woronicza (żółty szlak rowerowy) – Poczopek / Silvarium (14 km) – Sokołda – Supraśl (22 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 85%, droga leśna – 15%

Czas przejazdu: 3,5 godz. + czas zwiedzania Arboretum 1 godz., Silvarium 1-2 godz.

Wariant dłuższy: z Silvarium drogą szutrową przez las - Lipowy Most – Sokołda  - Supraśl

17:00 – prelekcja przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z zakresu aktualnych przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie rowerzysty (I grupa)

18:00 – 19:30 obiadokolacja

19:30 – prelekcja przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (II grupa)

20:30 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

21:00 – dyskoteka

 

25 maja 2016 – środa

7:00-8:30 – śniadanie

6:00 – wyjazd na wycieczkę autokarową do Grodna

9:00 i 9:15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze

Trasa nr 3  – Uroki Puszczy Knyszyńskiej: przez 4 rezerwaty przyrody,  około 72 km

Supraśl – Podsupraśl – rezerwat Jałówka (3 km) – Zacisze – zielony szlak rowerowy – rezerwat Budzisk – Czarna Białostocka (13 km) – czerwony szlak pieszy – rezerwat Jesionowe Góry – żółty szlak pieszy – Brzozowy Mostek (19 km) – Oleszkowo – Karczmisko (zielony szlak rowerowy) – rezerwat Krzemianka /około 1,5 km kładki przez bagna/ (12 km) – Rybniki (uwaga! 1 km szosą) – Wólka Przedmieście – Wólka Poduchowska – Woroszyły – Sochonie (14 km) – Święta Woda (Wasilków) – Dąbrówki – Studzianki – Supraśl (11 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe - 30% , drogi leśne, gruntowe, fragmentami piaszczyste oraz podmokłe – 70%.

Czas przejazdu i obserwacji przyrody około 8 godz. + 0,5 godz. w Sanktuarium Św. Woda.

Możliwość skrócenia trasy (opuszczamy rezerwat Jesionowe Góry) – razem 52 km

Trasa nr 3A – Do letniej rezydencji Branickich w Choroszczy około 58 km

Supraśl: trasa Green Velo – 22 km (Białystok – Barszczewo – pomnik Szubienica)  – Choroszcz (3 km)  – Dzikie –(uwaga! 1 km szosą) – Fasty – Supraśl (33 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 100%

Czas przejazdu: 4,5 godz. + czas zwiedzania: kościół i pałacyk letni w Choroszczy – 1,5 godz.

17:00 – konkurs Turystyczny rower

17:00 – szkolenie na temat weryfikacji odznak turystyki kolarskiej, statystyki i sprawozdawczości; prowadzący Marian Kotarski

18:00-19:30 – obiadokolacja

20:00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

20:30 – prezentacja zdjęć z wyprawy na Nordkapp: Bernard Milewski

 

26 maja 2016 – czwartek (Boże Ciało)

7:00-8:30 – śniadanie

9:00 i 9:15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze

Trasa nr 4 – W Krainie Otwartych Okiennic,  około 75 km

Supraśl – Majówka – Bobrowa – Zabłudów (22 km) – Żywkowo – SocePuchłyTrześcianka (19 km) – Białki – Kołpaki – Folwarki – Dobrzyniówka – Rafałówka – Bobrowa – Supraśl (34 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe - 55%, drogi leśne, polne, fragmentami piaszczyste – 45%.

Czas przejazdu: około 7 godz. + czas zwiedzania około 2 godz. (Trześcianka, Puchły, Soce)

Trasa nr 4A – Do sanktuarium w Świętej Wodzie,  około 28 km

Supraśl – Podsupraśl – Studzianki – sanktuarium Święta Woda (13 km) – Wasilków – Ogrodniczki – Ciasne – zielony szlak pieszy/rezerwat Krasne – Supraśl (13 km) – razem 26 km

Druga wersja: Ciasne – zielony szlak rowerowy – Krasny Las – żółty szlak – Supraśl (15 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 50%, drogi leśne, na krótkich odcinkach piaszczyste – 50%

Czas przejazdu: około 3 godz. + czas zwiedzania 2 godz.: sanktuarium Św. Woda, zabytkowy cmentarz w Wasilkowie, przystanek w rezerwacie Krasne.

15:00 – posiedzenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

17:00 – narada prezesów klubów turystyki kolarskiej PTTK

18:00-19:30 – obiadokolacja

20:00 – wieczorna odprawa uczestników (omówienie programu na dzień następny)

20:30 – konkurs krajoznawczy, prezentacja zdjęć z wypraw rowerowych: Michał Raczyński

 

27 maja 2016 – piątek

7:00-8:30 – śniadanie

9:00 i 9:15 – wyjazd na rowerowe wycieczki krajoznawcze

Trasa nr 5 – Do letniej rezydencji Branickich w Choroszczy, około 88 km

Supraśl – trasa Green Velo (Białystok – Barszczewo – pomnik Szubienica – skrzyżowanie Pańki/Konowały (38 km) – Narwiański Park Narodowy: zerwany most na rzece Narew (4 km) – Pańki – Rogowo – Choroszcz (13 km) – Dzikie – (uwaga! 1 km szosą) Fasty – Supraśl (33 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – prawie 100% , kamienisty nasyp do Narwi – 3 km

Czas przejazdu: około 7 godz. + czas zwiedzania 2 godz. (rzeka Narew, kościół i pałacyk letni w Choroszczy)

Wersja krótsza: jak trasa nr 3A – 58 km

Trasa 5A – Szlakiem Wzgórz Świętojańskich,  około 37 km

Supraśl – szlak Green Velo (niebieski szlak rowerowy) – Królowy Most (13 km) – dla chętnych Góra św. Jana 211 m n.p.m. + 7 km (pieszo lub rowerem) – zielony szlak rowerowy – żółty szlak rowerowy/Krasny Las – Supraśl (17 km)

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 45%, drogi leśne, w większości utwardzone – 55%

Czas przejazdu: 3 godz. + 2 godz. Góra Św. Jana

16:00-18:00 – zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu

18:00-19:30 – obiadokolacja

20:00 – uroczyste zakończenie Zlotu w Supraślu, koncert, ognisko z muzyką

 

28 maja 2016 – sobota

7:00-8:30 – śniadanie

9:00 – wyjazd na rowerową wycieczkę krajoznawczą

Trasa nr 6 – Szlakiem Powstania Styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej /szlak znakowany/

Supraśl – Sokołda – Kopna Góra/cmentarz Powstańców Listopadowych (10 km) – leśne rzeźby Powstania Styczniowego (5 km) – Surażkowo – Łaźnie – Borki (9 km) – Nowosiółki – Góra Św. Anny/pomnik (8 km) – Królowy Most/kaplica św. Anny – Downiewo – Popówka/pomnik (7 km) – Pieszczaniki – Radunin – zbiornik Wyżary (7 km) – rezerwat Chomontowszczyzna /kładka przez bagna/ – pomnik bitwy pod Waliłami (3 km) – Słuczanka (5 km) – Waliły – Załuki – Nowosiółki – Królowy Most – Kołodno – Cieliczanka – Supraśl (30 km) – razem około 77 km

Nawierzchnia: drogi asfaltowe – 25%, drogi leśne, w większości utwardzone – 75%

Czas przejazdu wraz z przystankami przy pomnikach, rzeźbach, tablicach info: około 9 godz.

Od 10:00 – opuszczanie miejsca Zlotu

Dla chętnych udział w pikniku militarnym w Ogrodniczkach.

29 maja 2016 – niedziela

7:00-8:30 – śniadanie

od 9:00 – opuszczanie miejsca Zlotu.

 

Informacje dodatkowe

Organizator zapewnia:

- opiekę medyczną,

- naprawę rowerów za odpłatnością.

Istnieje możliwość wypożyczenia roweru turystycznego w Bukowisku w cenie 20 zł/doba.

Oferta dodatkowych atrakcji:

- możliwość spływu kajakowego rzeką Supraśl na trasie: Supraśl – Pólko (3km) lub Supraśl – Nowodworce (ok. 9 km), cena wypożyczenia kajaka 35 zł + transport

- możliwość jazdy konnej, cena 45 zł/godzina lekcyjna.

 

Szczegóły programu dnia – podczas odpraw turystycznych.

DO ZOBACZENIA NA ZLOCIE!

Komandor Zlotu: Dariusz Kużelewski

 

Regulamin 56. Zlotu do pobrania

Karta zgłoszenia na 56. Zlot

Karta zgłoszenia na kurs PTKol

Wycieczka do Puszczy Białowieskiej

Wycieczka "Tatarskim szlakiem"

Wycieczka "Historyczne Grodno"

Regulamin odznaki "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej"

Pozostałe noclegi w Supraślu

Dojazd do Supraśla z dworca PKP w Białymstoku ścieżką rowerową przez wiadukt, Aleją Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, Wasilkowską. Dalej asfaltowa ścieżka rowerowa prowadzi do centrum Supraśla (ok. 16 km).