pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
21.03.2018 Rajd Pieszy

        RAJD MARZANNA   „POWITANIE WIOSNY”  

                    Białystok – Ogrodniczki – Supraśl

                                   21 marca 2018 r.

                                   Organizatorzy:

 

                    Klub Przewodników Turystycznych

         przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku

 

I. CELE RAJDU

 • propagowanie turystyki pieszej
 • popularyzacja aktywnego wypoczynku
 • poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej
 • kultywowanie  ludowych obrzędów i zwyczajów
 • zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej
 • zacieśnienie więzi koleżeńskich

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać turyści indywidualni, szkoły, szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK,
 • 10-osobowa (maksymalnie) drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie rajdu,
 • zgłoszenia na rajd: z podaniem imienia, nazwiska i daty urodzenia uczestnika należy przesłać na adres e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub dostarczyć do biura RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53, lok. 3/3 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca do godziny 16:00,
 • wpisowe: 12 zł – członkowie PTTK; 15 zł – pozostali uczestnicy. Opłatę można uiścić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 tytułem „RAJD MARZANNA” lub wpłacić gotówką/kartą w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53, lok. 3/3 w godzinach 8:30 -16:00,
 • opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego,
 • w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane
 • koszty dojazdu na trasę i powrotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie
 1. TRASA RAJDU
 • początek – przystanek PKS Ogrodniczki, ul. Żwirowa (wyjazd z dworca PKS Nova Białystok o godz. 9.35 lub Voyager o godz. 9.45)
 • koniec – miejsce ogniskowe w Supraślu

Długość trasy: ok. 6 km

 1. PROGRAM RAJDU
 • 10.00 – spotkanie z komandorem rajdu w Ogrodniczkach, odprawa techniczna
 • 10.10 – 12.10 – rozpoczęcie rajdu i przemarsz  przez Komosę do Supraśla

- konkurs na najciekawszą Marzannę

- topienie lub spalenie Marzanny

Drużyny jak również osoby indywidualne mogą stawić się na rajd z własnoręcznie wykonana „Marzanną”, która powinna spełniać podstawowy warunek – musi być wykonana z surowców ekologicznych.

 • 12.10 – 13.30 – gry i zabawy, podsumowanie konkursów i ognisko
 • 13.59 lub 14.20 – powrót do Białegostoku autobusem PKS
 • 13.45 lub 14.28 – powrót do Białegostoku autobusem Voyager z przystanku początkowego przy Placu Kościuszki w Supraślu

V. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • przewodnictwo na trasie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ognisko wraz z kiełbaskami,
 • nagrody w konkursach,
 • potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej.

VI. SPRZĘT I EKWIPUNEK

Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy

Każdy uczestnik powinien posiadać:

- dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, legitymacja PTTK, itp.)

- odzież i obuwie dostosowane do wędrówki i pogody o tej porze roku.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody i wypadki wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych,
 • uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad Karty Turysty, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p. poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy,
 • małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy,
 • biorąc udział w rajdzie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez organizatora w celu umieszczenia na stronie internetowej (dokumentacja fotograficzna wydarzenia),
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

                               

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DO ZOBACZENIA NA TRASIE RAJDU

komandor rajdu

Danuta Rodziewicz

tel. 889 981 159