pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
15-16.09.2018 XVI Podlaski Rajd Długodystansowy pamięci Jacka Konopko ZAŻYNEK 2018
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU
oraz
KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK
w BIAŁYMSTOKU
zapraszają na:
XVI PODLASKI RAJD DŁUGODYSTANSOWY
pamięci Jacka Konopko
„ZAŻYNEK 2018”
15 – 16 września 2018
Szukaj nas w sieci
ro.pttk.bialystok@gmail.com
oraz na Facebooku
REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 53, 15-002 Białystok
tel./fax. 85 744 56 50; tel. 85 744 55 60
REGULAMIN
ZAŻYNEK – Odwieczny kult rolnictwa u tych plemion lechickich, które od mieszkania wśród pól przezwane zostały Polakami, musiał dać oczywiście początek prastarym obrzędom i zwyczajom rolniczym, których ślad pozostał w naszych dożynkach.
(Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, tom IV)
IMPREZA:
Rajd indywidualny, dzienno – nocny polegający na przebyciu pieszo lub rowerem wyznaczonej trasy w limicie 24 godz. Odbędzie się na terenie Puszczy Białowieskiej (Nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża, Browsk) w dniach 15 -16.09.2018 r. z bazą w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 
Długości tras wynoszą:
piesza 99 km w zaokrągleniu 100 km
kolarska 333 km w zaokrągleniu 350 km ;)
 
Nie będzie prowadzona klasyfikacja czasowa. Za skracanie trasy i opuszczanie punktów kontrolnych grozi dyskwalifikacja. O rezygnacji z kontynuowania trasy uczestnik obowiązany jest powiadomić organizatorów. Osoba zwieziona z trasy nie może kontynuować wędrówki/jazdy.
KAŻDY UCZESTNIK STARTUJE NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
WARUNKI UCZESTNICTWA:
· W rajdzie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, mają doświadczenie w pokonywaniu długich tras i dobrą kondycję, potrafią poruszać się w terenie z mapą i kompasem.
· Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, rodzaj trasy (piesza/rowerowa) należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego https://zazynek2018.zgloszenia24.pl do 07.09.2018 r.
· WPISOWE w wysokości 70 zł od osoby należy wpłacić na konto: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem: „ZAŻYNEK”
UWAGA! Niepełnoletni mogą startować po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców i pod opieką osoby pełnoletniej (1 opiekun na max. 5 osób).
Zgłoszenie będzie uznane za pełne dopiero po potwierdzeniu wpłaty wpisowego.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
· stałą bazę;
 • opis trasy i mapę z naniesionym przebiegiem trasy;
 • dyplomy za udział;
 • Identyfikator;
 • Herbatę, kawę i wodę mineralną w bazie;
 • ciepły posiłek turystyczny;
 • upominki dla uczestników;
 • potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;
 • możliwość przybycia do bazy na noc przed rajdem (tzw. nocleg wstępny) za dodatkową opłatą 5 zł (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu).
UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ:
· mapę obszaru – Puszcza Białowieska;
· dowód tożsamości;
· kompas i latarkę;
· śpiwór i karimatę;
· apteczkę pierwszej pomocy ;
· obuwie na zmianę w bazie;
· odpowiedni ubiór i obuwie dostosowane do wędrówki w trudnym terenie, pogody i pory roku;
· żywność na czas trwania rajdu, kubek, menażkę;
· każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie
UWAGA! Osoby zgłaszające się na trasę kolarską muszą mieć własny rower! Urządzenia GPS zostają w domu!!!
PROGRAM IMPREZY:
PIĄTEK 14.09.2018 r.
od godz. 16.00 czynna baza dla chętnych na nocleg wstępny
SOBOTA 15.09.2018 r.
9.00 – 11.00 wydawanie kart startowych
11.00 uroczyste rozpoczęcie rajdu
12.00 start tras
NIEDZIELA 16.09.2018 r.
12.00 zamknięcie tras
12.15 uroczyste zakończenie rajdu
16.00 zamknięcie bazy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
 • w przypadku niezgłoszenia się na start nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego;
 • uczestników obowiązuje przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów ochrony P.POŻ, kodeksu drogowego, przepisów ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy, poleceń organizatorów;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników wobec siebie, osób trzecich i władz terenowych, ale zawsze chętnie służą pomocą;
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
DOJAZD:
Hajnówka położona jest 63 km na południowy wschód od Białegostoku. Na tej trasie funkcjonuje komunikacja PKS, PKP oraz linia prywatnego przewoźnika „Voyager”. Baza rajdu mieści się w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Komandor Rajdu
Krzysztof Jakubowski