pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
Szkolenie terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim

Rusza kurs na przewodnika turystycznego terenowego po województwie podlaskim!

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 6-7 października 2018 r. wg następującego harmonogramu:

6.10.2018

9:00-12:45 Metodyka i etyka przewodnictwa (5 h) - Katarzyna Pierwienis

13:00-16:45 Metodyka i etyka przewodnictwa (5 h) - Adam Szepiel

7.10.2018
9:00-10:30 Historia i organizacja przewodnictwa turystycznego (1 h). Zagospodarowanie turystyczne woj. podlaskiego (1 h) – Anna Sierpińska
10:30-16:30 (+przerwa) Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii (8 h) – Mariusz Sokołowski

Jeśli są jeszcze osoby zainteresowane kursem, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszych zajęciach i ewentualną deklarację przystąpienia do szkolenia.

Szczegóły:

- ponad 190 godzin zajęć teoretycznych i 13 dni wycieczek terenowych

- cena szkoleni: 2500 zł brutto (możliwość płatności w ratach)

- zajęcia odbywają się w weekendy, średnio dwa razy w miesiącu

- termin rozpoczęcia zajęć: 6-7 października 2018

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymują osoby, które zdały egzamin końcowy

- Wszystkie warunki przeprowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK: http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/uchwala_nr55-xviii-2014.pdf

Nasze atuty:

- fachowa kadra PTTK (wszyscy wykładowcy i instruktorzy są doświadczonymi przewodnikami turystycznymi)

- kameralna grupa (15-20 osób)

- możliwość otrzymywania zleceń przewodnickich z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku po zakończeniu szkolenia

 

Zapytania i zgłoszenia:

ro.pttk.bialystok@gmail.com

tel. 85 7445 650, 85 7445 560

 

Organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3

15-002 Białystok

www.bialystok.pttk.pl

FB: PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku