pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
Szkolenie terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim

Spotkanie organizacyjne szkolenie dla kandydatów na przewodników turystycznych po województwie podlaskim odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 18:00 w naszym biurze przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro).

Zapraszamy!

 

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku ogłasza nabór na szkolenie

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY
PO WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Szczegóły:

- 190 godzin zajęć teoretycznych i 10 wycieczek terenowych

- cena szkoleni: 2500 zł brutto (możliwość płatności w ratach)

- zajęcia odbywają się w weekendy, średnio dwa razy w miesiącu

- termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymują osoby, które zdały egzamin końcowy

- Wszystkie warunki przeprowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK: http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/uchwala_nr55-xviii-2014.pdf

Nasze atuty:

- fachowa kadra PTTK (wszyscy wykładowcy i instruktorzy są doświadczonymi przewodnikami turystycznymi)

- kameralna grupa (15-20 osób)

- możliwość otrzymywania zleceń przewodnickich z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku po zakończeniu szkolenia

 

Zapytania i zgłoszenia:

ro.pttk.bialystok@gmail.com

tel. 85 7445 650, 85 7445 560

 

Organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3

15-002 Białystok

www.bialystok.pttk.pl

FB: PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku