pl en

tel.: 85 74 45 560 | tel.: /fax: 85 74 45 650
e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
NIP: 966-05-90-900
Kontakt:
20.10.2018 Warszawskie cmentarze

Początek jesieni to czas zadumy i wspomnień o naszych zmarłych. W tym klimacie zapraszamy na wyjątkową wycieczkę do stolicy – szlakiem warszawskich cmentarzy.

PROGRAM
6:00 wyjazd z Białegostoku (z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki)

Cmentarz prawosławny na Woli - jest jedyną warszawską nekropolią przeznaczoną dla osób wyznania prawosławnego. Założony w 1834 ukazem carskim na terenach reduty wolskiej. Cmentarz zajmuje teren 13,3 ha. Liczba pochowanych na nim osób, z powodu zniszczenia lub zaginięcia dokumentacji nekropolii, nie jest możliwa do ustalenia.

Cmentarz ewangelicko – augsburski - nekropolia została założona w 1792. Na cmentarzu spoczywa około 100 tys. zmarłych. W czasie powstania warszawskiego 1944 roku na jego terenie toczyły się ciężkie walki. Cmentarz został wówczas częściowo zniszczony. W lipcu 2014 r. cmentarz, razem z pięcioma innymi nekropoliami tworzącymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, został uznany za pomnik historii.

Cmentarz ewangelicko – reformowany - założony w 1792 (tablica erekcyjna do dzisiaj znajduje się na słupie głównej bramy przy ul. Młynarskiej) dla wiernych Kościoła Ewangelicko- Reformowanego, pod którego opieką pozostaje do dziś. W 1794 i 1831, a także w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. cmentarz został poważnie zniszczony.

Obiad (ok. 15.00)

Cmentarz Stare Powązki – zabytkowa nekropolia w Warszawie założona 4 listopada 1790 na działce podarowanej przez rodzinę Szymanowskich. Poświęcono go 20 maja 1792 i początkowo zajmował powierzchnię ok. 2–2,5 ha. Cmentarz był wielokrotnie powiększany i dziś zajmuje 43 ha. Wśród pochowanych ok. 1 miliona osób, znajduje się wielu znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, duchowni.

Muzeum Warszawskiej Pragi - współtworzone przez mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, angażujące lokalne środowisko, wychodzące z działaniami poza swoje mury.
Powrót do Białegostoku ok. godz. 22:00.

CENA: 190 zł/os.
           170 zł/os. członkowie PTTK


ZAKRES ŚWIADCZEŃ: transport autokarem, opieka pilota, opieka przewodnika warszawskiego, obiad, wstępy do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy do 15.10.2018. Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z dopiskiem „Warszawskie cmentarze” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku.

UWAGI:
Telefon do pilota wycieczki (wyłącznie na czas jej trwania) to + 48 570 701 900


Kontakt i rezerwacje
ro.pttk.bialystok@gmail.com