Informacja o odnowieniu szlaków turystycznych

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2021 roku otrzymał z Gminy Choroszcz dofinansowanie na realizację projektu: „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych”. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonali w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania dwóch szlaków turystycznych: pieszego „Szlak Zygmunta Glogera” (kolor znaków zielony) na długości 18 km i przebiegu: granica gminy – Krupniki – Sienkiewicze – Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – granica gminy (jaz na rzece Narew) oraz rowerowego „Szlak łącznikowy im. Radziwiłłów” (kolor znaków czarny) na długości 6 km i przebiegu: MOR przy przystanku PKS Pańki – Konowały – Śliwno – granica gminy (kładka przez rzekę Narew). Łączna długość robót znakarskich wyniosła 24 km .

Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Choroszcz, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlakach. Dodatkowo szlaki te stanowią promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Gminy Choroszcz, przede wszystkim pod względem przyrodniczym (Narwiański Park Narodowy), kulturowym (np. obiekty w Choroszczy, Pańkach, Konowałach) jak i historycznym (np. zabytki Choroszczy).

Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionych w/w szlaków.

Comments are closed.