Informacja o odnowieniu szlaków turystycznych

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2024 roku otrzymał z Gminy Lipsk dofinansowanie na realizację projektu: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonali w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania turystycznego szlaku pieszego: „Suwalski Gigant” (kolor znaków czerwony) na długości 16 km i przebiegu:
granica gminy – Podwołkuszne – Krasne – Żabickie – Lubinowo – granica gminy. Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Lipsk, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlaku.

Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Gminy Lipsk, przede wszystkim pod względem przyrodniczym (Puszcza Augustowska).
Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionego w/w szlaku.

Comments are closed.