OWRP 2021

OWRP 2021

Logo 62. OWRP Podlasie 2021

LXII Ogólnopolski Wysokokwalifikowany
Rajd Pieszy "Podlasie 2021"

Drodzy Miłośnicy OWRP!

Tegoroczna 62. edycja OWRP miała odbywać się na Ziemi Radomskiej. Kiedy w lutym 2020 roku dotychczasowy organizator zrezygnował z przeprowadzenia Rajdu, niespodziewanie organizację imprezy zaproponowano naszemu Oddziałowi. Co prawda nie aspirowaliśmy do organizacji Rajdu ani w tym, ani w kolejnych latach, jednak uznaliśmy, że OWRP jest na tyle piękną i ważną inicjatywą, że koniecznie musi się gdzieś odbyć, więc dlaczego nie na Podlasiu? Nikt wtedy nie przypuszczał, jak miesiąc później gwałtownie zmieni się nasze życie. Pandemia Covid-19 sparaliżowała również turystykę. Kolejne fale zachorowań i restrykcje z nimi związane utrudniły działalność naszego Towarzystwa i poszczególnych jego jednostek. Mimo to nie wycofaliśmy się z decyzji o przejęciu organizacji Rajdu. Ze względu na szczególną sytuację, której efektem są ograniczenia prawne, nie mamy do końca pewności czy impreza w ogóle będzie mogła się odbyć w zakładanym czasie i formie, jednak konsekwentnie podejmujemy kolejne kroki organizacyjne, wprowadzając jednocześnie modyfikacje w stosunku do dotychczasowych tradycji rajdowych.

OWRP na Podlasiu będzie więc różnić się od dotychczasowych edycji Rajdu w kilku aspektach. Po pierwsze, zredukowaliśmy pierwotne założenia i przewidzieliśmy tylko dwie trasy.

Pierwsza z nich – „Z puszczy do puszczy” – pozostała trasą typową, o przebiegu ciągłym, choć ze zredukowaną liczbą baz rajdowych. Poprowadzi wędrowców z Puszczy Augustowskiej przez Dolinę Biebrzy, Wzgórza Sokólskie, Wysoczyznę Białostocką do Puszczy Knyszyńskiej.

Druga z proponowanych tras – „Dolinami rzek” – opierać się będzie na czterech bazach. 

W każdej z nich przewidziane są kilkudniowe pobyty pozwalające na dokładniejszą penetrację okolicy, realizację etapów polegających na codziennych marszach na trasach o kształcie pętli lub z wybranych punktów, do których uczestnicy zostaną dowiezieni, w kierunku bazy.

Taki nietypowy przebieg trasy pozwala uczestnikom na dużą elastyczność, realizację własnych indywidualnych pomysłów, jak również możliwość przyjazdu na imprezę własnym środkiem transportu, co pozwala uniknąć podróży przez całą Polskę transportem zbiorowym i zredukować ryzyko zarażenia się Covid-19. Własny pojazd to nie tylko wspomniana wyżej elastyczność w wyborze tras wędrówek, ale również możliwość realizacji własnego poszerzonego programu krajoznawczego, zwłaszcza w mniej pogodne dni. Celem uatrakcyjnienia Rajdu, przewidzieliśmy na obu trasach możliwość odbycia fakultatywnej wycieczki autokarowej.

Truizmem jest twierdzenie, że pandemia Covid-19 silnie uderzyła w gospodarkę na każdym jej poziomie: ogólnoświatowym, krajowym i lokalnym. Wymuszone taką sytuacją oszczędności w budżetach jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych oraz naszego Towarzystwa uniemożliwiły pozyskanie dotacji i darowizn, które zawsze uzupełniały budżet takich imprez jak OWRP. Zatem w bieżącym roku nieuniknione było podwyższenie wpisowego na Rajd. Mamy jednak nadzieję, że atrakcje, jakie będą starały się przygotować przychylne naszej imprezie samorządy miejskie i gminne, zrekompensują tę niedogodność. Oby tylko sytuacja pandemiczna w lipcu b.r. pozwoliła na spotkanie na podlaskich szlakach – czego Koleżankom i Kolegom oraz gospodarzom imprezy życzę!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dariusz Kużelewski – Komandor 62. OWRP

Logo 62. OWRP Podlasie 2021

REGULAMIN LXII OWRP Podlasie 2021

0
Liczba uczestników 62. OWRP

Baza noclegowa Rajdu

W załączonej liście znajdą Państwo adresy baz noclegowych przewidzianych na obu trasach OWRP "Podlasie 2021" oraz linki do stron internetowych z innymi noclegami w okolicy baz.

Potwierdzenia

przyjęcia na 62. OWRP "Podlasie 2021"

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w 62. OWRP za pomocą formularza zgłoszeniowego mieszczą się w limicie miejsc przewidzianym na Rajd i zostały na niego przyjęte.

Szczegółowe informacje dla uczestników poszczególnych tras zostaną przesłane po zakończeniu przyjmowania wpłat, czyli po 15 czerwca.

Uprzejmie informujemy, że oprócz podstawowej odznaki rajdowej (na wizualizacji pierwsza z lewej) będzie można także zamówić odznaki kolekcjonerskie 62. OWRP – brązową, srebrną i złotą.

Wraz z potwierdzeniem przyjęcia na Rajd będziemy Was pytać o chęć nabycia takich odznak.

Mapki tras rajdowych

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegami tras rajdowych. Zastrzegamy sobie możliwość nanoszenia korekt. Najaktualniejsze przebiegi tras będą dostępne na starcie tras.

Logo 62. OWRP Podlasie 2021

Trasa nr 1

"Z puszczy do puszczy"

Lista uczestników w porządku alfabetycznym

Logo 62. OWRP Podlasie 2021

Trasa nr 2

"Dolinami rzek"

Lista uczestników w porządku alfabetycznym

Logo 62. OWRP Podlasie 2021

Rajd indywidualny

Lista uczestników w porządku alfabetycznym

Honorowy Patronat

Miło nam poinformować, że następujące osoby i instytucje objęły 62. OWRP "Podlasie 2021" honorowym patronatem:

  • Prezydent Miasta Białegostoku, Pan Tadeusz Truskolaski
  • Burmistrz Sokółki, Pani Ewa Kulikowska
  • Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Artur Wiatr
  • Burmistrz Czarnej Białostockiej, Pan Jacek Chrulski
  • Wójt Gminy Janów, Pan Jerzy Pogorzelski
  • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Patronat medialny

Z przyjemnością informujemy, że 62. OWRP został objęty patronatem medialnym przez TVP3 Białystok!