Łowickie pasiaki

Łowickie pasiaki

4 września 2021

folklor jednodniowa dla wszystkich

Łowickie pasiaki

Zapraszamy do zanurzenia się w kolorowym świecie łowickiego folkloru. Trasa: Nieborów - Łowicz - Sromów - Niepokalanów

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00).

Cena

290 zł/os. 280 zł/os.członkowie PTTK 250 zł/os.przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Łowicz” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka pilota, przewodnik miejscowy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obiad, ubezpieczenie NNW.

Uwagi

1. Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

2. Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach

Ramowy plan wycieczki

6:30 wyjazd z Białegostoku (parking przy Pałacu Branickich, koło pomnika ks. Popiełuszki)
NIEBORÓW
Zwiedzimy Muzeum w Nieborowie z manufakturą majoliki – w jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem oraz Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii
ŁOWICZ
W Muzeum w Łowiczu zapoznamy się z dziejami ziemi łowickiej, kulturą ludową grupy etnicznej Księżaków Łowickich. Znajdują się tu eksponaty dotyczące tradycyjnego budownictwa, rolnictwa, kolekcja strojów ludowych, elementy dekoracyjne izb księżackich (np. wycinanki, pająki), wyroby rzemiosła oraz przedmioty związane z kulturą duchową i obrzędowością.

Zajrzymy również do katedry Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja nazywanej „Mazowieckim Wawelem”. Jest ona miejscem spoczynku dwunastu arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 roku często rezydowali w będącym ich własnością Łowiczu.

Obiad
SROMÓW
W rodzinnym Muzeum Ludowym zobaczymy niezwykłą prywatną kolekcję ponad 600 drewnianych figur, obrazujących doskonale folklor łowicki.
NIEPOKALANÓW
Krótki przystanek w sanktuarium
22:00 powrót do Białegostoku

290 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.