Lubelszczyzna

Lubelszczyzna

21-22 sierpnia 2021

UWAGA!

Brak miejsc! Lista rezerwowa!

Lubelszczyzna

Zapraszamy na dwudniową wycieczkę po "hitach" turystycznych Lubelszczyzny. Trasa: KOZŁÓWKA – LUBLIN – NAŁĘCZÓW – KAZIMIERZ DOLNY - PUŁAWY

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Cena:

530 zł/ os. 515 zł/ os. członkowie PTTK Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z dopiskiem „Lubelszczyzna” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku. Wpłaty całości należy dokonać do 30.07.2021.

Uwagi:

Telefon do pilota wycieczki: 570 701 900

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, 1 nocleg w hotelu, pokoje 2-, 3-os. z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego oraz zaliczki 200 zł przyjmujemy osobiście w biurze, telefonicznie lub drogą elektroniczną (ro.pttk.bialystok@gmail.com) .

Ramowy plan wycieczki

I DZIEŃ - 21.08.2021
6:00 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. Popiełuszki), przejazd do

KOZŁÓWKI – zwiedzanie dawnej rezydencji rodu Zamoyskich. Zobaczymy wnętrza pałacu z częściowo zachowanym oryginalnym wyposażeniem z przełomu XIX i XX w. oraz park z ogrodem i kaplicę pałacową.

Przejazd do LUBLINA, zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Archikatedra Lubelska (Zakrystia Akustyczna, Skarbiec, Krypty), Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, Plac Litewski i Krakowskie Przedmieście, zaułki i skwery wokół Starego Miasta, Brama Grodzka, Plac po Farze, Rynek z Trybunałem Koronnym, Plac Zamkowy, dziedziniec zamkowy.

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

II DZIEŃ – 22.08.2021
7:00 Śniadanie, wykwaterowanie.

Przejazd do NAŁĘCZOWA, zwiedzanie: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych – Palmiarnia.

Następnie zobaczymy KAZIMIERZ DOLNY, a w nim: Rynek – kamienice, Rynek Mały (Żydowski), kamienice na ulicy Senatorskiej, Wzgórze Reformatów – Wietrzna Góra – widok na Kazimierz, kościół farny, przerwa na kawę.

Przejazd do PUŁAW, zwiedzanie: Pałac Czartoryskich, Domek Gotycki, Świątynia Sybilli.

Obiad.

Powrót do Białegostoku w godzinach wieczornych.

530 zł

Formularz rezerwacji
Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

Pobierz szczegółowy plan wycieczki
Comments are closed.