Lubelszczyzna mniej znana

29-30.08.2020

Lubelszczyzna mniej znana

Zapraszamy na dwudniową wycieczkę, podczas której poruszać się będziemy m.in. śladami znanych pisarzy polskich. Trasa: TUCHOWICZ - WESOŁÓWKA - BURZEC - WOJCIESZKÓW - WOLA GUŁOWSKA - WOLA OKRZEJSKA - OKRZEJA - CZEMIERNIKI - JABŁOŃ - ROMANÓW - BIAŁA PODLASKA

Cena:

CENA: 450zł/os. 430zł/os. członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Lubelszczyzna”. Zaliczka przy zapisie w wysokości 100 zł, wpłata całości do 30.07.2020.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, 1 nocleg w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:30-16:00, śr. 8:30- 17:30).

Ramowy plan wycieczki

I DZIEŃ – 29.08.2020
Wyjazd z Białegostoku godz. 6:00 (parking przy pomniku ks. Popiełuszki).

Przejazd do TUCHOWICZ, gdzie zwiedzimy m.in.: neogotycki kościół św. Marii Magdaleny wybudowany w l. 1876-1880 staraniem Joachima Hempla, pozostałości założenia dworsko – parkowego Hemplów.

Następnie przejazd do WESOŁÓWKI – spacer wśród ruin dworu z XVII wieku wraz z fosą oraz oficyną dworską.

Odwiedzimy też BURZEC z dworem Dmochowskich, gdzie w wakacje gimnazjalista Henryk Sienkiewicz przyjeżdżał konno z Woli Okrzejskiej do swego wuja L. Dmochowskiego. Z czasów sienkiewiczowskich pozostały tu dwa stawy: ,,Zagłoba” i ,,Kmicic”, aleja lipowo-kasztanowa oraz resztki dawnej fosy. W nowym dworze po przebudowie mieści się obecnie szkoła podstawowa, a w parku przetrwały 300-letnie drzewa.

W WOJCIESZKOWIE na cmentarzu odnajdziemy grób ostatniej żony pisarza Marii z Babskich Sienkiewiczowej.

Następnym miejscem na trasie naszej wędrówki będzie WOLA GUŁOWSKA z XVII-wiecznym klasztorem OO. Karmelitów, do którego pielgrzymi przybywają najliczniej w okresie tygodnia Wniebowzięcia Matki Bożej w połowie sierpnia. Przed klasztorem znajduje się ujęcie wody z podziemnego źródła. Właśnie ze względu na źródło powstał ten wielki sakralny obiekt, sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej, które mogło inspirować wyobraźnie historyczną i literacką małego Henryka Sienkiewicza, co zaowocowało napisaniem Trylogii.

Przejazd do WOLI OKRZEJSKIEJ. Zwiedzamy Muzeum Henryka Sienkiewicza w dawnej oficynie dworskiej, w której urodził się późniejszy noblista. Dwór należał do rodziny Cieciszowskich i Sienkiewiczów przez prawie sto lat.

Ostatnim punktem dnia będzie OKRZEJA – kościół św. Piotra i Pawła – ufundowany przez prababkę Sienkiewicza, w którym 7 maja 1846 r. ochrzczono małego Henryka. Następnie zobaczymy cmentarz z grobem matki Henryka Sienkiewicza oraz Kopiec H. Sienkiewicza, który oddano społeczeństwu 2 października 1938 r. przy udziale wielotysięcznej rzeszy zgromadzonych z całej Polski.

Obiadokolacja. Przejazd na nocleg do Chotyni.

II DZIEŃ – 30.08.2020
Śniadanie, przejazd do CZEMIERNIK, gdzie będziemy mogli podziwiać zespół pałacowo-parkowy wzniesiony w latach 1615-1622 przez biskupa płockiego Henryka Firleja. Budowla jest przykładem starowłoskiego „palazzo in fortezza”. Dzisiejszy wygląd (z neogotycką attyką) nadała obiektowi odbudowa przeprowadzona w 1852 r. przez kolejnego właściciela dóbr generała Wincentego Krasińskiego – ojca Zygmunta, autora „Nie-boskiej komedii”. Obecnie pałac jest własnością prywatną. Założenie obejmuje: murowany późnorenesansowy pałac, murowaną późnorenesansową bramę wjazdową z 1624 r., pochodzące z XVII w. fortyfikacje, dawną oficynę, ogród, stawy i groblę prowadzącą od miasta do bramy.

Następnie odwiedzimy JABŁOŃ z neogotyckim pałacem Zamoyskich z początku XX wieku – jest to najokazalsza dworska rezydencja, jaką może pochwalić się powiat parczewski. W 1944 r. majątek został rozparcelowany między Skarb Państwa, Lasy Państwowe i prywatnych właścicieli. W oficynie pałacowej umieszczono szkołę podstawową, później także technikum rolnicze, które po pożarze w 1968 przeniosły się do nowych budynków. W 1999 pałac od gminy Jabłoń kupiła Krystyna Ścieszko-Hojny. Mieszkania w czworakach zostały wykupione również przez osoby prywatne, w jednym z czworaków mieści się też Gminny Ośrodek Kultury i Muzeum Augusta Zamoyskiego.

Przejazd do ROMANOWA, gdzie zwiedzimy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego mieszczące się we dworze, w którym u dziadków ze strony matki wychowywał się Józef Ignacy Kraszewski. Przyszły pisarz spędził w tym parterowym domu wiele lat od wczesnego dzieciństwa, do 15 roku życia. Wyjechał w 1827 roku i wracał tu już tylko jako gość. Wystawiony na sprzedaż i opuszczony przez właścicieli dwór spłonął w sierpniu 1943 r. W 1946 r. upaństwowiono park i ruiny domu. Na teren parku wprowadziło się leśnictwo. W 1958 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie podjęła decyzję o utworzeniu w Romanowie muzeum J. I. Kraszewskiego. Odbudowa ruin dworu trwała do 1962 r. i 28 lipca tegoż roku muzeum otwarto.

Na zakończenie wyprawy odwiedzimy BIAŁĄ PODLASKĄ, gdzie przespacerujemy się po pozostałościach założenia zamkowego Radziwiłłów, zobaczymy bramę i wieżę wjazdową, 3 oficyny, wieżyczkę wschodnią i kaplicę zamkową pw. św. Jozafata z ok. 1620 roku.

Obiad w drodze powrotnej, przyjazd do Białegostoku ok. godz. 21:00.

450 zł

Formularz rezerwacji
Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:30-16:00, śr. 8:30-17:30).

Pobierz szczegółowy plan wycieczki
Comments are closed.