Szlak Tatarski wersja full

16 sierpnia 2020

autokarowa jednodniowa Polski Orient

Szlak Tatarski - wersja full 🙂

Zapraszamy do poznania krainy "Polskiego Orientu" SOKÓŁKA - MALAWICZE - BOHONIKI - GÓRKA - KRUSZYNIANY - ZALEW OZIERANY

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 9:00-14:00, śr. 9:00-17:00) do dnia 10.08.2020 r. Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Szlak tatarski”.

Cena

150 zł/os. 140 zł/ członkowie PTTK 100zł/ przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Szlak tatarski”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, usługa przewodnicka, obiad tatarski, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW.

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
SOKÓŁKA
Wycieczkę zaczniemy od odwiedzenia Muzeum Ziemi Sokólskiej, w którym mieszą się m.in. ekspozycje poświęcone osadnictwu tatarskiemu na naszych ziemiach.
MALAWICZE
Pozostałości typowego krajobrazu Wzgórz Sokólskich i tatarski głaz pamiątkowy.
BOHONIKI
Zwiedzanie jednego z dwóch meczetów na „Szlaku tatarskim” oraz mizaru (cmentarza). Degustacja potraw kuchni tatarskiej.
GÓRKA
„Rzut okiem” na dawny folwark tatarski.
KRUSZYNIANY
Wieś z XVII w. nadana Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego. Tu również wejdziemy do meczetu i na mizar. Popołudniowy spacer na Szlaku Ekumenicznym (około 5 km) przy Zalewie Ozierany – tu spróbujemy odszukać postać tatarskiego pułkownika 🙂
Około 20:00 powrót do Białegostoku

150 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.