Kraina pogranicza - Sejneńszczyzna północna

11 lipca 2020

autokarowa jednodniowa piękne widoki

Kraina pogranicza - Sejneńszczyzna północna

Zapraszamy Państwa do odkrywania tajemnic pogranicza polsko-litewskiego – północne krańce Sejneńszczyzny. Wspólnie poznamy kulturę i tradycje regionu leżącego od wieków na styku dwóch kultur. Odwiedzimy Puńsk – uznawany za stolicę polskich Litwinów. Poszukamy też śladów dawniejszych mieszkańców tej krainy: Prusów i Jaćwingów i nieco późniejsze - po żydowskich mieszkańcach tych ziem. Opowiemy Państwu o niezwykłej historii i przyrodzie regionu.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 9:00-14:00, śr. 9:00-17:00) do dnia 4.07.2020 r. Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Sejneńszczyzna”.

Cena

175 zł/os. 165 zł/ członkowie PTTK 135 zł/ przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Sejneńszczyzna”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodnicka, ubezpieczenie NNW.

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
JEGLINIEC
Odkryjemy tajemnice imponującego jaćwieskiego grodziska (spacer około 1 km).
PUŃSK
Zwiedzimy neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP i zabytkową plebanię. Odbędziemy spacer po miasteczku. Obejrzymy budynek synagogi stanowiącej ostatni w Polsce ślad po wspaniałych tradycjach drewnianego żydowskiego budownictwa sakralnego. Poznamy Litwinów i ich tradycje odwiedzając Muzeum Etnograficzne im. Józefa Vainy oraz skansen.
Obiad – skosztujemy regionalnych specjałów.
OSZKINIE
Następnie udamy się do Osady Jaćwiesko-Pruskiej, która powstała z fascynacji historią i wierzeniami dawnych mieszkańców tych ziem.
SMOLANY
Zwiedzimy klasycystyczny klasztor i kościół św. Izydora.
KRASNOPOL
Obejrzymy kościół Przemienienia Pańskiego oraz XIX-wieczną synagogę.
Około 21.30 powrót do Białegostoku

175 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.