Wokół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

3 lipca 2021

wędrówka piesza jednodniowa przyroda

Uwaga: lista rezerwowa!

Wokół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Przełomowa dolina rzeki Narew w okolicach Łomży z malowniczymi wzniesieniami, meandrami, starorzeczami stanowi jeden z najpiękniejszych i cennych przyrodniczo wodnych obszarów chronionych w Polsce. Z tego powodu w 1994 r. została objęta ochroną w postaci parkukrajobrazowego.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego przyjmujemy do 25 czerwca 2021 r.

Cena

150 zł/os. 140 zł/ członkowie PTTK 100 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Łomżyński PK” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem turystycznym,opieka przewodnika, obiad, bilety wstępu, przewodnicy muzealni, ubezpieczenie NNW.

Uwagi

1) Niezbędna jest ochrona nosa i ust.

2) Warto wziąć lornetkę.

3) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Ramowy plan wycieczki

7 :00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.Popiełuszki
Przystanki na trasie:

Grądy-Woniecko – rozległe wydmy nad Narwią,

Gać – stary młyn wodny i cmentarz z I wojny światowej,

Pniewo – ścieżka przyrodnicza w kształcie pętli (8 km)prezentująca bogactwo flory i fauny w dolinie rzeki,

Siemień Nadrzeczny – z platformy widokowej rozciąga się wspaniały widok na meandrującą Narew,

Stara Łomża – grodzisko i wzgórze św. Wawrzyńca,

Obiad

Kalinowo – ścieżka przez rezerwat przyrodniczy (1 km),

Drozdowo – zwiedzanie Muzeum Przyrody i kościół w stylu neoromańskim fundacji Fr. Lutosławskiego,

Rakowo-Czachy – wieża widokowa na rozlewiska Narwi,

Krzewo – ślady grodziska na wzgórzu.

Ok. 19:00 powrót do Białegostoku

150 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.