W środkowym basenie Biebrzy - Grzędy

13 czerwca 2021

wędrówka piesza jednodniowa niedostępna przyroda

W środkowym basenie Biebrzy - Grzędy

Obwód ochronny Grzędy charakteryzuje się wielką różnorodnością: rozległe torfowiska, piękne fragmenty borów i lasów mieszanych oraz ciągnące się pasmami wysokie wydmy. To tutaj, w sąsiednim rezerwacie „Czerwone bagno” udało się ochronić po II wojnie światowej ostatnie łosie w Polsce.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy telefonicznie, mailem (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 do 2 czerwca 2021 r.

Cena

160 zł/os. 150 zł/ członkowie PTTK 130 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Biebrza 13.06” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

przejazd busem, bilet wstępu do Biebrzańskiego Parku Narodowego, usługa przewodnika, obiad. UWAGI: prosimy zabrać lornetki

Uwagi

1) Obowiązkowa jest ochrona nosa i ust

2) Niezbędne jest zabranie kaloszy

2) Spacer ok. 12 km

3) Warto wziąć lornetkę, zapas wody i kanapkę

4) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Ramowy plan wycieczki

7:30 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. J. Popiełuszki)
Przejazd przez Woźnąwieś do leśniczówki Grzędy. Odbędziemy spacer około 12 km z podwózką busem do parkingu Nowy Świat.
Miejsca na trasie
– Obelisk upamiętniający pacyfikację wsi Grzędy i bitwę partyzancką AK w 1944r.,

– Ścieżka edukacyjna „Czerwone bagno”: kładka prowadzi przez bór bagienny z typową roślinnością torfowiska wysokiego,

– Uroczysko Dęby – rozległa polana z grupą wiekowych dębów,

– Ścieżka „Wydmy” tłumaczy, skąd się wzięły góry piachu wśród mokradeł,

– Wilcza Góra: z wieży widać kościół w Goniądzu, a bliżej może wypatrzymy i łosia,

– Najtrudniejszy do przejścia odcinek, podmokły i bagienny wynagrodzi nam zapewne kukułka krwista,

– Pasma wydm na dziale Grabowskiego i Kumkowskiego,

– Solistowska Góra to najpiękniejsza wydma ze śladami dawnych domostw i grobem zamordowanych mieszkańców.

Powrót do leśniczówki Grzędy i przejazd do Woźnejwsi.

Obiad
Ok. 18:00 powrót do Białegostoku

160 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.