Śladami Zachariasza Szachowicza – ANULOWANA!

Śladami Zachariasza Szachowicza - ODWOŁANA!

23 października 2021

autokarem jednodniowa Bielsk Podlaski

Śadami Zachariasza Szachowicza - ODWOŁANA!

Szanowni Państwo, ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń wycieczka zostaje odwołana! 🙁 TRASA: Bielsk Podlaski - Szastały - Widowo - Rajsk - Haćki

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00).

UWAGI

1) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. 2) Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach.

Cena

140 zł/os. 130 zł/członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 19020322 8202 z dopiskiem „Bielsk Podlaski”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad, opieka przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki
Przejazd do OSUSZKA, spacer leśną ścieżką edukacyjną do miejsca, gdzie Niemcy dokonywali masowych mordów mieszkańców ziemi bielskiej w czasie II wojny światowej. Obejrzymy pomnik zaprojektowany przez Zachariasza Szachowicza.

Następnie udamy się na cmentarz miejski w BIELSKU PODLASKIM, gdzie spoczęła część ofiar z Osuszka. Szachowicz był członkiem społecznego komitetu budowy poświęconego im mauzoleum, zaprojektował pomnik i kierował pracami przy jego wznoszeniu. Był także autorem innych realizacji na cmentarzu.

W centrum Bielska Podlaskiego, w trakcie spaceru poznamy inne miejsca związane z osobą Szachowicza.

Następnie udamy się do SZASTAŁ , żeby zobaczyć cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Pomnożycielki Chlebów” projektu tego bielszczanina.

Obiad

Kolejny punkt na trasie to WIDOWO, gdzie będziemy mogli podziwiać kolejny projekt Zachariasza Szachowicza – cerkiew pw. Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej.

Przejedziemy do RAJSKA – wsi, która w czasie wojny została spalona przez Niemców.

Ostatnim punktem wycieczki będą HAĆKI – jedno z najlepiej w regionie zachowanych stanowisk archeologicznych z wczesnośredniowiecznym grodziskiem datowanym na V-XII wiek n.e.

Powrót do Białegostoku ok. 17:30.

140 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.