Wielokulturowe Podlasie

Wielokulturowe Podlasie

18 czerwca 2022

1 dzień mikrobusem Tatarzy prawosławie

Wielokulturowe Podlasie

Województwo podlaskie to kraina wyrosła na styku wschodu i zachodu, którą współtworzyli ludzie wielu narodowości, języków i wyznań. Zapraszamy do odkrywania śladów tej historycznej wielokulturowości. TRASA: ŚWIĘTA WODA - SOKÓŁKA - BOHONIKI - SUPRAŚL

Cena

CENA: 150 zł/os. 140 zł/członkowie PTTK i dzieci Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Wielokulturowe”.

Zakres świadczeń

przejazd busem, usługa przewodnicka, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (meczet w Bohonikach, monaster w Supraślu, Muzeum Ziemi Sokólskiej).

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu przyjmujemy poprzez formularz rezerwacyjny na stronie bialystok.pttk.pl, e-mailem:ro.pttk.bialystok@gmail.com, telefonicznie lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00) do 14 czerwca 2022 r.

Uwagi

1) Cena wycieczki nie zawiera wyżywienia, jednak na trasie przewidujemy przerwę obiadową.

2) Minimalna liczba osób, przy której wycieczka dojdzie do skutku: 15. Maksymalna liczba miejsc w busie: 18

3) Ze względu na stan nadzwyczajny w strefie nadgranicznej, przedłużony do 30.06.2022, zwiedzanie meczetu w Kruszynianach jest niemożliwe.

PROGRAM

9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki (Plac Jana Pawła II)
ŚWIĘTA WODA
Odwiedzimy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z górą krzyży – miejsce kultu, do którego pielgrzymowali niegdyś chrześcijanie różnych obrządków.
SOKÓŁKA
Miasto przy historycznym trakcie do Grodna, gdzie znajdziemy wiele śladów wielokulturowej spuścizny oraz zwiedzimy Muzeum Ziemi Sokólskiej z bogatą ekspozycją tatarianów. Przerwa na lody w kultowej „Starej Szkole”.
BOHONIKI
We wsi nadanej ponad 300 lat temu przez króla Jana III Sobieskiego walecznym Tatarom zwiedzimy muzułmański meczet oraz mizar, jeden z trzech polskich cmentarzy tatarskich.
SUPRAŚL
Przerwa obiadowa.

Następnie zwiedzanie: teren prawosławnego monasteru pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Ogród Saski z tężnią, dwa kościoły o diametralnie różnej historii, ulica 3 Maja z„domami tkaczy”, Pałac Buchholtza – obecnie liceum plastyczne, plac miejski, plaża i bulwary nad Supraślą.

ok. 18:00 powrót do Białegostoku

150 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.