Żydowska Warszawa

Żydowska Warszawa

12 września 2021

tematyczna jednodniowa Muzeum Polin

Żydowska Warszawa

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ, PODCZAS KTÓREJ SPRÓBUJEMY POZNAĆ STOLICĘ PRZEZ PRYZMAT HISTORII JEJ ŻYDOWSKICH MIESZKAŃCÓW.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy do dnia 03.09.2021. Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z dopiskiem „Warszawa” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku.

Cena

230 zł/os. 210 zł/os.członkowie PTTK 190 zł/os.przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Warszawa” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem turystycznym, opieka pilota, usługa przewodnika warszawskiego, przewodnik muzealny, obiad, bilety do zwiedzanych obiektów: Muzeum Polin, cmentarz żydowski, Synagoga Nożyków, ubezpieczenie NNW.

Uwagi

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa!

Ramowy plan wycieczki

6:00 wyjazd z Białegostoku (parking przy Pałacu Branickich, koło pomnika ks. Popiełuszki)
Przejazd do Warszawy.

Zwiedzimy cmentarz żydowski z 1806 roku przy ul. Okopowej. Chronologicznie jest on trzecią żydowską nekropolią Warszawy i nadal służy do celów grzebalnych. Jest jednym z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce, tu m.in. znajdują się grób Ludwika Zamenhofa i jego rodziny oraz pomnik Janusza Korczaka.

Następnie zobaczymy Pomnik Bohaterów Getta na Muranowie, wzniesiony w pobliżu miejsca pierwszych walk bojowników żydowskich z hitlerowcami w czasie powstania w warszawskim getcie w kwietniu 1943.

Umschlagplatz – miejsce wywózki żydów z getta do obozów koncentracyjnych i bunkier Anielewicza.

Głównym punktem wycieczki będzie odwiedzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, prezentujące tysiąc lat obecności Żydów na ziemiach polskich.

Następnie odwiedzimy jedyną synagogę warszawską ocalałą z pożogi wojennej – Synagogę Nożyków.

Obiad.

Na zakończenie zobaczymy fragmenty murów getta i Pomnik Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego, upamiętniający ewakuację grupy żydowskich powstańców z warszawskiego getta.

Około 21:00 powrót do Białegostoku.

230 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.