Eliminacje wojewódzkie 48. OMTTK PTTK – ODWOŁANE!

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołujemy eliminacje wojewódzkie 48. OMTTK PTTK zaplanowane na 29 marca 2020 r.

O nowym terminie eliminacji poinformujemy, jak się sytuacja wyklaruje.

#zostanwdomu

Ogólnopolski-Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Eliminacje województwa podlaskiego

 

KOMUNIKAT organizacyjny w roku szkolnym 2019/2020

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w kolejnej, już 48. edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK). Turniej to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej, organizowane przez PTTK, o charakterze cyklicznym, całorocznym, na terenie całego kraju.

Każdego roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego województwa. W roku szkolnym 2019/2020 jest to województwo dolnośląskie.

Poszczególne eliminacje Turnieju organizowane przez jednostki terenowe PTTK, a szczególnie Finał Centralny, skupiają na kilka dni w jednym miejscu najbardziej ambitnych, wszechstronnie uzdolnionych młodych pasjonatów turystyki oraz ich opiekunów. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W 48. edycji szczególnie promowane jest województwo dolnośląskie, w którym odbywa się Centralny Finał.

 1. Informacje organizacyjne:
 2. a) XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2019/20 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

link: http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/442-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystycznokrajoznawczego-pttk

 1. b) Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na:

http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk.

 1. c) Organizatorem Finału Wojewódzkiego XLVIII OMTTK PTTK z upoważnienia Porozumienia Oddziałów PTTK Woj. Podlaskiego jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.
 2. d) Finał Wojewódzki XLVIII OMTTK PTTK odbędzie się w dniu 29 marca 2020 roku, miejsce rozgrywania eliminacji zostanie podane drużynom, które zostaną zgłoszone do udziału w eliminacjach.
 3. e) Każda szkoła lub organizacja do etapu wojewódzkiego ma prawo wystawić jedną drużynę w danej kategorii wiekowej.
 4. f) W eliminacjach wojewódzkich OMTTK PTTK biorą udział trzyosobowe zespoły, reprezentujące dwa typy szkół: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe wyłonione w eliminacjach etapu drugiego. Zgłoszenia drużyn na wzorze według załącznika nr 5 do regulaminu OMTTK PTTK.
 5. g) W przypadku braku eliminacji etapu drugiego – oddziałowych, powiatowych czy miejskich – można zgłosić do etapu wojewódzkiego najlepszą drużynę wyłonioną w etapie szkolnym. Zgłoszenia drużyn wymagane są według załącznika nr 3.

Zgłoszenia należy dokonać do 20 marca 2020 roku na adres: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

 1. Konkurencje turniejowe:
 2. a) Konkurencje turniejowe określone są w § 12 „Regulaminu OMTTK PTTK”.
 3. b) W trakcie Finału Wojewódzkiego XLVIII OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
 4. Część teoretyczna

Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze (woj. podlaskie) – 20 pytań, woj. dolnośląskie – 20 pytań, Polska – 10 pytań, turystyczne – 20 pytań, topograficzne – 10 pytań (w tym 5 otwartych), z bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 10 pytań, z pierwszej pomocy – 10 pytań.

Wszystkie pytania zamknięte testu są jednokrotnego wyboru dla uczniów szkół podstawowych, natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych pytania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy są wielokrotnego wyboru (pozostałe jednokrotnego wyboru).

 1. Część praktyczna:

(1) turystyczny marsz na orientację. Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dn. 10 stycznia 2015 r., dostępnych pod adresem:

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf.

(2) turystyczne ABC:

 1. parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego – konkurencja polegać będzie na odpowiedzi na pytania (testowe i otwarte) dotyczące parków narodowych i krajobrazowych województwa dolnośląskiego
 2. rozpoznawanie obiektów krajoznawczych województwa dolnośląskiego – konkurencja polegać będzie na określeniu na podstawie przedstawionych fotografii nazwy i miejsca położenia najważniejszych wybranych obiektów krajoznawczych (np. obiektów przyrodniczych, architektonicznych itp.)
 3. turysta geolog – konkurencja polegać będzie na rozpoznawaniu skał i przyporządkowaniu ich do właściwej grupy skał
 4. turysta kajakarz – konkurencja polegać będzie na odpowiedzi na pytania (testowe i otwarte) dotyczące zagadnień związanych z turystyką kajakową (np. budowa i rodzaje kajaków, metodyka i zasady bezpieczeństwa spływów kajakowych, najważniejsze szlaki kajakowe w Polsce, oznakowanie turystycznych szlaków wodnych, odznaki turystyki kajakowej PTTK)

(3) turystyczny rower – tor przeszkód będzie oceniany zgodnie z regulaminem OMTTK.

(4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne, dotyczące udzielania pierwszej pomocy) będzie oceniana zgodnie z regulaminem OMTTK.

(5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).  Załącznik do regulaminu OMTTK PTTK nr 6 określa wzór karty oceny posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK, które należy dostarczyć organizatorowi w dniu rozpoczęcia eliminacji wraz z książeczkami i legitymacjami.

W dniu rozpoczęcia wojewódzkich eliminacji turnieju każdy zespół jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej, w wersji papierowej, oświadczeń rodziców uczestników (załącznik nr 5)

Uczestnicy i opiekun zespołu mają świadomość, że zdjęcia i opisy mogą zostać użyte w celach promocyjnych jak również zamieszczone w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora eliminacji OMTTK PTTK lub instytucji współpracujących.

 

 1. Polecana literatura:
 1. Wiedza z zakresu krajoznawstwa
  • Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Warszawa 2005, wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna kanon.pttk.pl.
  • Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego, wyd. I lub II, red. D. Kużelewski, K. Pierwienis-Laskowska, A. Sierpińska, A. Szepiel, I. Szymańska, Białystok 2015 lub 2019.
 2. Wiedza turystyczna i topograficzna
  • seria poradników Wydawnictwa PTTK „Kraj” (dostępne również w formacie pdf na stronie http://www.pttk.pl/publikacje/index.php?co=publikacje):
   1. Przyroda uczy najpiękniej. Poradnik metodyczno-szkoleniowy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2009.
   2. Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
   3. Wybieram rower! Poradnik młodego turysty, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
   4. Wspólne wędrowanie. Poradnik organizatora turystyki aktywnej, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2015.
   5. Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy, red. J. Śledzińska, A. Wielocha, Warszawa 2016.
  • Dymarski, ABC imprez na orientację, Warszawa 2000.
  • survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”)
 3. Wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego
  • Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty
 4. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2015, strona internetowa prc.krakow.pl/wytyczne.html
  • Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011
 5. Turystyczne ABC
  • parki narodowe i krajobrazowe województwa dolnośląskiego – strony internetowe dolnośląskich parków narodowych i krajobrazowych
  • rozpoznawanie obiektów krajoznawczych województwa dolnośląskiego – Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Warszawa 2005, wydanie II poprawione i uzupełnione lub wersja elektroniczna kanon.pttk.pl; inne dostępne publikacje oraz zasoby internetowe
  • turysta geolog – strony internetowe dotyczące rozpoznawania i podziału skał, np.: https://zywaplaneta.pl/, https://www.pgi.gov.pl/muzeum/kopalnia-wiedzy-1.html
  • turysta kajakarz – informacje w zakresie turystyki kajakowej i szlaków kajakowych ze stron: http://polskieszlakiwodne.pl/, http://ktkaj.pttk.pl/, https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf
 6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:

4. Informacje końcowe

 1. Niniejszy komunikat został opublikowany dnia 06.03.2020 r.
Comments are closed.