Działalność

Działalność

Nasza działalność

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców, które popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i za granicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną.

Towarzystwo zrzesza blisko 70 tysięcy członków w całej Polsce. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK, które z kolei tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Więcej na temat PTTK: www.pttk.pl

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku to stowarzyszenie działające na rzecz rozwijania aktywnej turystyki oraz promowania województwa podlaskiego, pięknego zakątka Polski północno-wschodniej, gdzie pierwotna przyroda w idealny sposób łączy się z bogactwem wielokulturowości. Nasze długoletnie doświadczenie w organizowaniu imprez turystyczno-krajoznawczych (Oddział powstał w 1991 roku) zaowocuje Państwa zadowoleniem ze skorzystania z naszych usług.

Oferujemy organizację wycieczek objazdowych po Podlasiu, całej Polsce i krajach ościennych; rajdy piesze i rowerowe, marsze na orientację; spływy kajakowe oraz inne formy turystyki aktywnej; usługi terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim oraz licencjonowanych przewodników po podlaskich parkach narodowych w różnych językach; profesjonalne szkolenia na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

RO PTTK jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod numerem 02/11.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Z przyjemnością odkryjemy przed Państwem cuda województwa podlaskiego!

Nasi pracownicy

Katarzyna Pierwienis

Dyrektor biura

Marta Tałuć

Specjalista ds. organizacji turystyki

Wioletta Perkowska

Specjalista ds. organizacji turystyki

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku

  • Prezes - Dariusz Kużelewski
  • Wiceprezes – Izabela Maria Czajkowska
  • Wiceprezes – Izabela Szymańska
  • Skarbnik – Andrzej Grygoruk
  • Sekretarz – Krystyna Popławska
  • Członek zarządu – Sławomir Sienkiewicz
  • Członek zarządu – Stefan Kuźmicki

Koła i kluby przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku:

Odznaki regionalne

Nasz oddział opracował i weryfikuje odznaki regionalne województwa podlaskiego.