SZKOLENIA

Szkolenie znakarzy szlaków nizinnych PTTK

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry programowej PTTK zapraszamy członków naszego oddziału oraz innych członków PTTK na szkolenie znakarzy szlaków. Koszt szkolenia: symboliczne 10 zł 😉
Termin szkolenia: 18-19 września 2020

Doświadczeni znakarze

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK

SZCZEGÓŁY

Materiały

Przed przystąpieniem do szkolenia należy zapoznać się z materiałami dotyczącymi regulaminu znakarza szlaków PTTK, regulaminu i zakresu szkolenia i "Instrukcją znakowania szlaków PTTK".

Wszystkie materiały znajdują się na stronie www.ktpzg.pttk.pl

Chcesz zostać znakarzem?
10 zł/osoba
szkolenie teoretyczne szkolenie terenowe 18.09. 17:00-21:00, 19.09. 9:00-? 10 osób

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych po woj. podlaskim

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry programowej PTTK, jak również kadr pracujących lub zamierzających pracować w turystyce proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty szkolenia dla kandydatów na terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim.
Najbliższy planowany termin szkolenia: październik 2020

Chcesz zostać przewodnikiem turystycznym?

Najlepsi wykładowcy

Najlepsza kadra z wieloletnim doświadczeniem. Nasi wykładowcy to przewodnicy turystyczni z wieloletnim stażem.

Materiały

Zapisując się na nasz kurs otrzymasz komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych oraz pomocy naukowych do samodzielnej nauki.

Gwarancja pracy

Po zakończonym kursie masz gwarancję otrzymywania od nas zleceń przewodnickich.

2500 zł/osoba
12 dni wycieczkowych 200 h szkolenia max. 20 osób Zapewniamy transport
Pytania i odpowiedzi:

Żeby być przewodnikiem turystycznym musisz mieć skończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie oraz nie być karanym za przestępstwa związane z turystyką.

Wystarczy podstawowy sprzęt turystyczny jak wygodne buty i plecak.

Tak, na zakończenie kursu jest egzamin: test pisemny, egzamin ustny i praktyczny sprawdzian umiejętności przewodnickich.