Szkolenia

SZKOLENIA

Szkolenie krajoznawcze dla pracowników hoteli i obiektów turystycznych

Sezon turystyczny 2024 w Białymstoku zbliża się wielkimi krokami!

Przygotuj swoich pracowników - to recepcja robi pierwsze dobre wrażenie!

Serdecznie zapraszamy pracowników białostockich hoteli (przede wszystkim recepcjonistów, ale także innych zainteresowanych pracowników). W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby z innych obiektów turystycznych lub po prostu zainteresowane tematem.

PROGRAM

Program szkolenia obejmuje: wstępne wiadomości o specyfice, najważniejszych faktach z historii oraz atrakcjach turystycznych Białegostoku, informacje praktyczne o mieście przydatne w pracy z gośćmi, a także spacer - zwiedzanie „z atrakcjami” – ponieważ najlepsza wiedza pochodzi z osobistego doświadczenia!

CENA

100 zł/osoba - pracownicy hoteli

130 zł/osoba - pozostałe osoby

ULOTKA DO POBRANIA

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

- wykłady i materiały dla uczestników

- wynajem sal

- serwis kawowy

- usługa przewodnickie

- wynajem zestawów nagłośnieniowych tour-guide

- niezbędne wstępy do zwiedzanych obiektów

- certyfikat ukończenia szkolenia

HARMONOGRAM

16 kwietnia (wtorek) i 17 kwietnia (środa)

godz. 9:00-14:00

Ten sam program w dwóch terminach!

9:00-9:30

* Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie prelegentów, runda zapoznawcza. “O co najczęściej pytają turyści?” - diagnoza potrzeb

9:30-11:30

* Wiadomości ogólne o Białymstoku (specyfika, najważniejsze fakty z historii miasta, zabytki must-see).

* Informacje praktyczne przydatne w obsłudze turysty (punkty informacji turystycznej, muzea, miejskie szlaki turystyczne, obiekty sportowe, materiały promocyjne – skąd je wziąć, sklepy z pamiątkami, produkty regionalne itd.).

* Kalendarz imprez i letnie atrakcje Białegostoku (spacery tematyczne, przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zegara). Gry miejskie, questingi itd.

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:00

* Spacer z przewodnikiem standardową trasą zwiedzania Białegostoku.

* Wizyta w Centrum Informacji Turystycznej.

* Przekazanie zebranych pakietów informacyjnych.

* Quiz sprawdzający wiedzę.

* Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia..

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Na ten adres e-mail prześlemy potwierdzenie udziału, fakturę i szczegółowy program szkolenia
Prosimy wpisać, jeśli jakieś zagadnienia dotyczące informacji turystycznej o Białymstoku szczególnie interesują uczestników

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych po woj. podlaskim

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry programowej PTTK, jak również kadr pracujących lub zamierzających pracować w turystyce, proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty szkolenia dla kandydatów na terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim.

Najbliższy termin szkolenia: 4 listopada 2022 - 21 maja 2023

Chcesz zostać przewodnikiem turystycznym?

Najlepsi wykładowcy

Najlepsza kadra z wieloletnim doświadczeniem. Nasi wykładowcy to przewodnicy turystyczni z wieloletnim stażem.

Materiały

Praca przewodnika to ciągłe doszkalanie się. Zapisując się na kurs otrzymasz zarówno materiały od wykładowców, jak i zestaw informacji bibliograficznych i dostęp do źródeł.

Zajęcia praktyczne

Orientacja w terenie, praca z mapą, praca z mikrofonem, opanowanie stresu podczas wystąpień publicznych - tego wszystkiego nauczysz się najlepiej poprzez praktykę.

$ 3200 zł/osoba
10 dni wycieczkowych 150 h szkolenia max. 22 osoby Zapewniamy transport

PROGRAM

Program naszego szkolenia zgodny jest z wytycznymi Zarządu Głównego PTTK zawartymi w uchwale nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

Tematy, którymi będziemy się zajmować:

* Turystyka w Polsce

* Metodyka przewodnictwa

* Psychologia

* Ogólne zasady bezpieczeństwa

* Zagospodarowanie turystyczne regionu

* Podstawowe przepisy prawne

* Terenoznawstwo i topografia

* Charakterystyka geograficzna regionu

* Historia regionu na tle historii Polski

* Kultura i sztuka, etnografia regionu

HARMONOGRAM

Start: 4 listopada 2022

Przewidywane zakończenie: 21 maja 2023

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w układzie:

Piątki: 17:00-20:00

Soboty: 9:00-16:00

Niedziele: 10:00-14:00

(Godziny zajęć ulegną zmianie, jeśli w harmonogramie wypada wycieczka)

Szczegółowy harmonogram zostanie podany na spotkaniu organizacyjnym.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

21 października 2022 r. (piątek)

godz. 18:00

Pytania i odpowiedzi:

Żeby być przewodnikiem turystycznym musisz mieć skończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie oraz nie być karanym za przestępstwa związane z turystyką.

Rozpoczynamy w listopadzie 2022 r. i kończymy w maju 2023 r. Zajęcia będą się odbywać od piątku (popołudniami) do niedzieli co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram uczestnicy otrzymają na spotkaniu organizacyjnym.

Cena za szkolenie na przewodnika 2022-2023 wynosi 3220 zł brutto i zawiera: wykłady, materiały szkoleniowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, opiekę instruktora przewodnictwa na wycieczkach szkoleniowych, transport na wycieczkach, 3 noclegi (bez wyżywienia) na wycieczkach dwudniowych, wstępy do zwiedzanych obiektów, podatek Vat.

Istnieje możliwość opłaty należności za kurs w ratach.

Przy jednorazowej wpłacie całości (do 20 listopada) oferujemy rabat 100 zł.

Wystarczy podstawowy sprzęt turystyczny jak wygodne buty i plecak.

Tak, na zakończenie kursu jest egzamin: test pisemny, egzamin ustny i praktyczny sprawdzian umiejętności przewodnickich. Po zdaniu egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po wstąpieniu do PTTK absolwent otrzymuje uprawnienia i legitymację przewodnika PTTK.