Szkolenia

SZKOLENIA

Szkolenie krajoznawcze dla pracowników hoteli i obiektów turystycznych

Sezon turystyczny 2023 w Białymstoku zbliża się wielkimi krokami!

Jakie atrakcje turystyczne zaproponować naszym gościom? Jakie ważne historyczne wydarzenia będą świętowane w tym roku? Jakie ciekawostki kulinarne możemy polecić turystom w mieście? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziesz na naszym szkoleniu!

Serdecznie zapraszamy pracowników białostockich hoteli (przede wszystkim recepcjonistów, ale także innych zainteresowanych pracowników). W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby z innych obiektów turystycznych lub po prostu zainteresowane tematem.

PROGRAM

Szkolenie składać się będzie z trzech modułów zawierających informacje praktyczne o Białymstoku przydatne w pracy z gośćmi, a także spacer lub zwiedzanie „z atrakcjami” – ponieważ najlepsza wiedza pochodzi z osobistego doświadczenia!

CENA

100 zł/osoba/1 moduł - pracownicy hoteli

130 zł/osoba/1 moduł - pozostałe osoby

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

- wykłady i materiały dla uczestników

- wynajem sal

- serwis kawowy

- usługi przewodnickie

- degustacja "białysów" i buzy

- wynajem zestawów nagłośnieniowych tour-guide

- wstępy do muzeów i obiektów

- wycieczka zabytkowym "ogórkiem"

PLAKAT DO POBRANIA

HARMONOGRAM

3 kwietnia (poniedziałek), 9:00-13:00, pierwszy moduł

1) Informacje ogólne o Białymstoku i praktyczne (punkty informacji turystycznej, muzea, najważniejsze obiekty turystyczne, miejskie szlaki turystyczne, materiały promocyjne – skąd je wziąć, sklepy z pamiątkami itd.).

Ankieta dotycząca potrzeb recepcjonistów: jakie jeszcze informacje byłyby przydatne, czego chcieliby się dowiedzieć.

2) Dziedzictwo żydowskie w Białymstoku: informacje o obchodzonej w 2023 r. osiemdziesiątej rocznicy likwidacji getta w Białymstoku.

3) Spacer żydowskimi śladami z degustacją "białysów" i buzy.

12 kwietnia (środa), 9:00-13:00, drugi moduł

1) Informacja turystyczna o Białymstoku - pogłębienie informacji ogólnych zgodnie z zapotrzebowaniem zebranym w ankietach w module pierwszym.

2) Spacer w kierunku Muzeum Pamięci Sybiru uwzględniający fragmenty najważniejszych miejskich szlaków turystycznych

3) Zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru, informacje o warunkach oprowadzania itd.

25 kwietnia (wtorek), 9:00-13:00, trzeci moduł

1) Informacje ogólne o letniej ofercie miasta, realizowanych projektach dla turystów, atrakcjach letnich i jak wziąć w nich udział (spacery tematyczne, przejazdy turystyczne zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zegara), atrakcje i materiały dla rodzin z dziećmi

2) Podsumowanie szkolenia, quiz sprawdzający wiedzę, przekazanie zebranych pakietów informacyjnych, ankieta zadowolenia/zapotrzebowania na kolejne tematy

3) Przejazd turystyczny zabytkowym „ogórkiem”, wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych po woj. podlaskim

W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry programowej PTTK, jak również kadr pracujących lub zamierzających pracować w turystyce, proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty szkolenia dla kandydatów na terenowych przewodników turystycznych po województwie podlaskim.

Najbliższy termin szkolenia: 4 listopada 2022 - 21 maja 2023

Chcesz zostać przewodnikiem turystycznym?

Najlepsi wykładowcy

Najlepsza kadra z wieloletnim doświadczeniem. Nasi wykładowcy to przewodnicy turystyczni z wieloletnim stażem.

Materiały

Praca przewodnika to ciągłe doszkalanie się. Zapisując się na kurs otrzymasz zarówno materiały od wykładowców, jak i zestaw informacji bibliograficznych i dostęp do źródeł.

Zajęcia praktyczne

Orientacja w terenie, praca z mapą, praca z mikrofonem, opanowanie stresu podczas wystąpień publicznych - tego wszystkiego nauczysz się najlepiej poprzez praktykę.

$ 3200 zł/osoba
10 dni wycieczkowych 150 h szkolenia max. 22 osoby Zapewniamy transport

PROGRAM

Program naszego szkolenia zgodny jest z wytycznymi Zarządu Głównego PTTK zawartymi w uchwale nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

Tematy, którymi będziemy się zajmować:

* Turystyka w Polsce

* Metodyka przewodnictwa

* Psychologia

* Ogólne zasady bezpieczeństwa

* Zagospodarowanie turystyczne regionu

* Podstawowe przepisy prawne

* Terenoznawstwo i topografia

* Charakterystyka geograficzna regionu

* Historia regionu na tle historii Polski

* Kultura i sztuka, etnografia regionu

HARMONOGRAM

Start: 4 listopada 2022

Przewidywane zakończenie: 21 maja 2023

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w układzie:

Piątki: 17:00-20:00

Soboty: 9:00-16:00

Niedziele: 10:00-14:00

(Godziny zajęć ulegną zmianie, jeśli w harmonogramie wypada wycieczka)

Szczegółowy harmonogram zostanie podany na spotkaniu organizacyjnym.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

21 października 2022 r. (piątek)

godz. 18:00

Pytania i odpowiedzi:

Żeby być przewodnikiem turystycznym musisz mieć skończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie oraz nie być karanym za przestępstwa związane z turystyką.

Rozpoczynamy w listopadzie 2022 r. i kończymy w maju 2023 r. Zajęcia będą się odbywać od piątku (popołudniami) do niedzieli co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram uczestnicy otrzymają na spotkaniu organizacyjnym.

Cena za szkolenie na przewodnika 2022-2023 wynosi 3220 zł brutto i zawiera: wykłady, materiały szkoleniowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, opiekę instruktora przewodnictwa na wycieczkach szkoleniowych, transport na wycieczkach, 3 noclegi (bez wyżywienia) na wycieczkach dwudniowych, wstępy do zwiedzanych obiektów, podatek Vat.

Istnieje możliwość opłaty należności za kurs w ratach.

Przy jednorazowej wpłacie całości (do 20 listopada) oferujemy rabat 100 zł.

Wystarczy podstawowy sprzęt turystyczny jak wygodne buty i plecak.

Tak, na zakończenie kursu jest egzamin: test pisemny, egzamin ustny i praktyczny sprawdzian umiejętności przewodnickich. Po zdaniu egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po wstąpieniu do PTTK absolwent otrzymuje uprawnienia i legitymację przewodnika PTTK.