Home Form

  • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

  • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

  • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

Nasza działalność

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców.

Działalność

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku to stowarzyszenie działające na rzecz rozwijania aktywnej turystyki oraz promowania województwa podlaskiego, pięknego zakątka Polski północno-wschodniej, gdzie pierwotna przyroda w idealny sposób łączy się z bogactwem wielokulturowości.

"Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje obowiązek"
Zygmunt Gloger
Encyklopedia Staropolska
NASZE WYCIECZKI

Sobotnie wycieczki „ogórkiem”

10.06-02.09.2023

Więcej...

Zabużańskie Podlasie

22.07.2023

Więcej...

Lessowe wąwozy

16-17.09.2023

Więcej...

Spacer „Białystok w pigułce”

08.06.2023

Więcej...

Wiedeń i Bratysława

12-16.07.2023

Więcej...

Litewskie wybrzeże – brak miejsc!

24-27.08.2023

Uwaga! Brak miejsc!

„Statkiem po trawie”, czyli rejs Kanałem Elbląskim

29-30.07.2023

Więcej...

200-lecie Kanału Augustowskiego

6.08.2023

Więcej...

Noc Kupały

15.07.2023

Więcej...

Podziemny świat: Górny Śląsk i Zagłębie

8-11.06.2023

Więcej...

Wiele kultur – wiele smaków

9.06.2023

Więcej...

11.06. Spacer po „polskim Wersalu”

11.06.2023

Więcej...

Warmia i Barcja

17-18.06.2023

Więcej...

Drezno i Szwajcaria Saksońska – lista rezerwowa!

12-15.08.2023

Więcej...

Druskienniki – przedwojenny kurort

1.05. / 10.06. / 8.07. / 5.08.2023

Więcej...

Wilno 1 dzień

01.07.2023

Więcej...

Nasi partnerzy

www.pttk.pl

UM Białystok

Białostockie szlaki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”.