Informacja o odnowieniu szlaków turystycznych

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2024 roku otrzymał z Powiatu Bielskiego dofinansowanie na realizację projektu: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonali w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania turystycznego szlaku pieszego „Szlakiem prawosławnych świątyń” (kolor
znaków żółty) na długości 9 km i przebiegu: granica Powiatu Bielskiego (most na rzece Narew) – Ploski – Knorozy – Chraboły.
Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Powiatu Bielskiego (szczególnie na obszarze gminy Bielsk Podlaski), zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlakach. Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Powiatu Bielskiego, przede
wszystkim pod względem przyrodniczym (dolina Narwi) i kulturowym (miejsca kultu prawosławia np.cerkiew w Ploskach).
Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionego w/w szlaku.

Comments are closed.