Informacja o odnowieniu szlaków turystycznych

Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2023 roku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowanie na realizację projektu: Uroki Puszczy Białowieskiej na znakowanych turystycznych  szlakach   pieszych. W ramach projektu uprawnieni znakarze naszego oddziału przeprowadzili  w terenie roboty znakarskie polegające na wykonaniu odnowienia oznakowania dwóch turystycznych szlaków pieszych: „Białowieża – Wiluki” (kolor znaków żółty) na długości 29 km i przebiegu:  Droga Sinicka – Miejsce Mocy – Podcerkwy – Olenburski Tryb – Topiło –   Porębelska Droga – Wiluki , oraz  „Białowieża – Narewka” (kolor znaków żółty) na długości 21 km i przebiegu: Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów – Stara Białowieża – Janowo – Narewka. Realizacja w/w projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa turystów wędrujących po w/w szlakach, a także poprawi komfort poruszania się po nich. Przełoży się to na wzmożenie ruchu turystycznego na terenie Województwa Podlaskiego, szczególnie na obszarach przebiegu w/w szlaków, tj. gmin: Białowieża, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narewka . Dodatkowo szlaki te stanowią promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc pod względem:  przyrodniczym (lasy Puszczy Białowieskiej, Rezerwat Pokazowy Żubrów, szlak Dębów Królewskich),  oraz kulturowym (np .obiekty sakralne i zabytkowe w Białowieży, Narewce).

Wszystkich turystów serdecznie zapraszamy do korzystania z odnowionych w/w szlaków.

Comments are closed.