Dawne Hrabstwo Zabłudowskie

Dawne Hrabstwo Zabłudowskie

11 września 2021

autokarem jednodniowa malownicze ruiny

Dawne Hrabstwo Zabłudowskie

TRASA: ZABŁUDÓW - TOPOLANY - HIERONIMOWO - MAJÓWKA

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00). Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 19020322 8202 z dopiskiem „Zabłudów”.

UWAGI

1) Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach. 2) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

Cena

140 zł/os. 130 zł/os. członkowie PTTK 100 zł/os. przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 19020322 8202 z dopiskiem „Zabłudów”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad, ubezpieczenie NNW, usługa przewodnicka

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki
Wyruszymy w podróż do dawnego Hrabstwa Zabłudowskiego należącego do rodu Radziwiłłów.

Centrum pokaźnego kompleksu dóbr stanowiło miasteczko Zabłudów.

Poszukamy śladów założenia dworskiego Radziwiłłów. Sprawdzimy, które świątynie zabłudowskie przetrwały do naszych czasów oraz co pozostało z zabytkowych cmentarzy św. Rocha i św. Marii Magdaleny. Dowiemy się kto ufundował drukarnię w Zabłudowie i jakie książki w niej drukowano.

Następnie udamy się do Topolan, gdzie obejrzymy cerkiew Przemienienia Pańskiego ufundowaną w XVIII w. przez Radziwiłłów.

W Hieronimowie poznamy historię pozostałości założenia pałacowo-parkowego związanego z dziejami rodzin Radziwiłłów, Dziekońskich i Rammów.

Na koniec poszukamy śladów pałacu pułkownika Mikołaja Kawelina w Majówce.

Powrót do Białegostoku około godz. 17:30

140 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.