Szlakiem architektury ceglanej

26-27 czerwca 2021

Szlakiem architektury ceglanej

Zapraszamy na dwudniową wycieczkę na Warmię. Trasa: Święta Lipka – Reszel – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Orneta – Frombork – Grunwald – Nidzica

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Cena:

480 zł/ os. 460 zł/ os. członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem "Architektura ceglana”. Wpłata całości do dnia 11.06.2021 r.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, 1 nocleg w pokojach 2, 3-os. z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub osobiście w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00)

Ramowy plan wycieczki

I DZIEŃ - 26.06.2021
6:00 wyjazd spod pomnika ks. Popiełuszki

ŚWIĘTA LIPKA – znane Sanktuarium Maryjne prowadzone przez Ojców Jezuitów. Już od średniowiecza przyciągało rzesze pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. Święta Lipka to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Posiada zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Warto także wsłuchać się w barokowe brzmienie organów.

RESZEL. Na okolonym torfowiskami, mokrymi łąkami i bagnami skrawku suchej ziemi Prusowie zbudowali swój gród nazywając go Rezils, czyli „Skrawek Ziemi”. Odwiedzimy tu reszelską strażnicę – zamek biskupów warmińskich, XIV-wieczny kościół pw. Św. Piotra i Pawła, zachowany zespół staromiejski oraz murowane z cegły gotyckie mosty.

LIDZBARK WARMIŃSKI – perła Warmii. Zwiedzimy tu zamek biskupów warmińskich nazywany „Wawelem Północy”, jeden z najcenniejszych zamków gotyckich. Rezydowali tu m.in.: Jan Dantyszek, Michał Kromer, Stanisław Hozjusz oraz ostatni biskup warmiński poeta Ignacy Krasicki. Mikołaj Kopernik napisał tu komentarz do swego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

DOBRE MIASTO – położone w sercu historycznej Warmii, wśród wód, lasów i malowniczych zakątków. Zwiedzimy tu jeden z największych na Warmii XIV-wiecznych kościołów – gotycką kolegiatę pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych.

ORNETA – Nazwa miasta wywodzi się ze staropruskiejnazwy pola „wormedythin”. Obejrzymy tu gotyckiratusz oraz XIV-wieczny kościół św. Jana Chrzciciela iśw. Jana Ewangelisty, w którego wnętrzach zachowałysię jeszcze gotyckie malowidła. Nocleg z obiadokolacją.

II DZIEŃ – 27.06.2021
Śniadanie.

FROMBORK – Gród Kopernika. W XVI w. osiadł we Fromborku pełniący funkcję kanonika Mikołaj Kopernik, gdzie prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. W Muzeum Mikołaja Kopernika zapoznamy się zżyciem i dziełami Mikołaja Kopernika oraz obejrzymy Wahadło Foucoulta – przyrząd do obserwacji dobowego ruchu wirowego Ziemi. Obrazy nieba przybliży nam seans w Planetarium. Zwiedzimy także Wzgórze Katedralne.

GRUNWALD to miejsce jednaj z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczonej 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi,pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda. Z tym wydarzeniem zapoznamy się bliżej w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Obiad na trasie.

NIDZICA – Gmina Nidzica zwana jest “Bramą na Warmię i Mazury”. Zwiedzimy tu zamek krzyżacki z II połowy XIV wieku. Jest on jednym z największych pokrzyżackich zamków rezydencyjno – obronnych na Mazurach. Zamek był siedzibą wójtów – komturów.

Powrót do Białegostoku ok. 22:00

480 zł

Formularz rezerwacji
Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

Pobierz szczegółowy plan wycieczki
Comments are closed.