Debata o białostockiej turystyce

❓ Czy Białystok jest miastem turystycznym?
❓ Czy stolica województwa podlaskiego jest atrakcyjna sama w sobie, czy tylko jako przystanek w podróżowaniu po regionie?
❓ Czy w mieście istnieje współpraca różnych podmiotów w zakresie obsługi ruchu turystycznego, czy każdy działa na własną rękę?
❓ Jak okres pandemii i obecna sytuacja na Ukrainie i Białorusi odbiły się na turystyce w mieście?
 
 
Te i wiele innych zagadnień będzie tematem debaty organizowanej przez Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku w dniu ➡ 17 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w 📍 Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.
 
 
🤝 Głównym celem debaty jest stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między podmiotami zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego w mieście.

W debacie wezmą udział:

  • przedstawiciel Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • blogerka i przewodniczka
  • przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  • przedstawicielka usług hotelarskich
  • przedstawiciel białostockiej gastronomii
  • oraz inni zaproszeni goście
 
👨‍💼 Debata będzie moderowana i zostanie poprzedzona krótkim wprowadzeniem zawierającym dane statystyczne o ruchu turystycznym w mieście w ostatnich latach.Planowana jest rozmowa uczestników debaty o zagadnieniach zgrupowanych w trzech blokach tematycznych:
  1. Atrakcyjność turystyczna Białegostoku (w tym m.in. szlaki turystyczne, dostępność zabytków, materiały krajoznawcze)
  2. Współpraca między podmiotami obsługi ruchu turystycznego (czy istnieje, czy jest potrzebna, w jakim zakresie, np. zbieranie danych w celu profilowania oferty turystycznej pod konkretnych odbiorców usług itd.)
  3. Wizja przyszłości turystyki w mieście (m.in. czy i jak branża przetrwała kryzys związany z pandemią Covid-19, czy Białystok zyskał czy stracił na atrakcyjności, jak sytuacja za wschodnią granicą wpływa na ruch turystyczny itd.)
 
👥 Debata odbędzie się z udziałem publiczności, wśród której znajdą się przedstawiciele wszystkich podmiotów i instytucji zajmujących się turystyką w mieście (m.in. przewodników turystycznych, obiektów noclegowych, gastronomii, muzeów i instytucji kulturalnych, dziennikarzy i mediów turystycznych, blogerów, instytucji samorządowych i rządowych itd.).
 
 
🎤 Na zakończenie debaty przewidziany został czas na pytania i głosy od publiczności, a także pytania zadane online (debata będzie transmitowana w internecie).
 
 
☕ 🗣️ Najważniejszy moment debaty, z punktu widzenia organizatorów, to networking – spotkanie przy kawie, wymiana opinii i nawiązywanie kontaktów.
 
 
💚 Zapraszamy na debatę wszystkich, którym leży na sercu rozwój białostockiej turystyki.
 
Liczba miejsc jest ograniczona!
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 14 listopada 2022 r. poprzez formularz rejestracyjny:
 
Do zobaczenia!
 
* Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białystok

Comments are closed.