Jubileusz 20-lecia KPT

Klub Przewodników Turystycznych PTTK przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku obchodzi swoją „dwudziestkę” 🙂

Dwudniowe obchody pod hasłem „Historyczne Podlasie” odbędą się w dniach 16-17 listopada 2019 r

PROGRAM Jubileuszu
16.11.2019
9:00 wyjazd z Białegostoku
(parking przy Pałacu Branickich od str. pomnika ks. Popiełuszki)
DUBNO (spacer max. 3 km) – KOTERKA – NIEMIRÓW – DROHICZYN
19:00 uroczysta kolacja, tańce i hulanki 🙂

17.11.2019
Śniadanie
SARNAKI – KNYCHÓWEK – KORCZEW
Obiad
ok. 17:00 przyjazd do Białegostoku

KOSZT UDZIAŁU:
260 zł – przewodnicy PTTK
300 zł – pozostali uczestnicy

ŚWIADCZENIA:
transport autokarem, nocleg ze śniadaniem w Hotelu Drohicki, uroczysta
kolacja z muzyką, posiłek turystyczny I dnia, obiad II dnia.
Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki
członkowskiej, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
ZGŁOSZENIA:
wypełnioną kartę zgłoszenia należy do dnia 18 października 2019 r. przesłać na adres: ro.pttk.bialystok@gmail.com.
Wpłat należy dokonywać na konto Regionalnego Oddziału PTTK w
Białymstoku (nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202) tytułem „Jubileusz
KPT” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53.
KONTAKTY:
ro.pttk.bialystok@gmail.com, tel. 85 7445 650

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

PLAKAT JUBILEUSZ

KARTA ZGŁOSZENIA JUBILEUSZ

Comments are closed.