Szkolenie znakarzy szlaków nizinnych PTTK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK W BIAŁYMSTOKU

oraz

PODLASKIE POROZUMIENIE ODDZIAŁÓW PTTK

zapraszają

w dniach 18 i 19 września 2020 roku

na

kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

Część teoretyczna kursu odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. w Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku (sala Regionalnej Pracowni Krajoznawczej) przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 w Białymstoku w godz. 17:00 – 21:00. Część praktyczna i egzamin odbędą się w dniu 19 września 2020 r. na niebieskim szlaku Świętej Wody (zbiórka na pętli końcowej autobusu nr 9 koło Lasu Pietrasze).

Wpisowe na kurs wynosi 10 PLN (płatne gotówką na miejscu). Przejazdy, nocleg i wyżywienie kandydaci organizują sobie we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają serwis kawowy w trakcie szkolenia teoretycznego w siedzibie Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku.

Kandydaci zobowiązani są posiadać ze sobą:

– wniosek o nadanie uprawnień znakarza podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej (do pobrania na stronie http://ktpzg.pttk.pl/pliki/wniosek_na_znakarza.doc),

– zdjęcie formatu legitymacyjnego,

– legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką za rok 2020,

– książeczkę Odznaki Turystyki Pieszej z przyznaną co najmniej małą srebrną OTP,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia ogólnego PTTK lub legitymację posiadanych uprawnień kadry programowej PTTK,

– ubranie robocze na zajęcia terenowe (fartuch, rękawice itp.).

Osoby, które nie spełnią powyższych wymogów formalnych, po zdaniu egzaminu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu kursu, przy czym członkostwo w PTTK jest bezwzględnym warunkiem przyjęcia na kurs. Wystawienie legitymacji znakarza będzie możliwe w późniejszym terminie po uzupełnieniu wymogów formalnych (np. po uzyskaniu małej srebrnej OTP).

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok; e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com; tel. 85 74 45 650 lub 570 151 545, w terminie do 10 września 2020 r.

W związku z eksternistyczną formą kursu, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych (dostępna na stronie http://ktpzg.pttk.pl/pliki/instrukcja_znakowania.pdf) oraz Regulaminem Znakarza Szlaków Turystycznych PTTK (dostępny na stronie http://ktpzg.pttk.pl/szlaki/reg_znak.php)

W razie pytań: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Comments are closed.