Hajnówka – pociągiem

Hajnówka - pociągiem

29 sierpnia 2021

pieszo jednodniowa światynie

Hajnówka - pociągiem

Zapraszamy na wyprawę hajnowskim pociągiem, który wyruszył ponownie w swoją trasę po 27 latach!

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

podaniem imienia i nazwiska, datyurodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00) do dnia 23.08.2021 r.

Zakres świadczeń

bilety PKP, usługa przewodnicka, obiad, bilet do muzeum, ubezpieczenie NNW.

Cena

120 zł/os. 110 zł/ członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 19020322 8202 z dopiskiem „Hajnówka”.

UWAGI

1) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. 2) Całodzienny spacer ok. 12 km. 3) Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach.

Ramowy plan wycieczki

8:40 – spotkanie na hali dworca PKP w Białymstoku
8:57 – wyjazd pociągiem do Hajnówki

Spacerując ulicami tej miejscowości, poznamy jej długą historię oraz ciekawe zabytki i atrakcje miasta:

– „Drewnale” na dawnym dworcu PKP wykonane przezArkadiusza Andrejkowa

– Park Miejski i historię terpertynarni

– Pomnik żubra „Imperatora”

– Cerkiew p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela

– Kościół p.w. Cyryla i Metodego.

– Wystawę „Hajnówka w starej fotografii” w Nadleśnictwie Hajnówka z repliką stacyjki kolejki leśnej

– Spacer do „Uroczyska Krynoczka” z cudownym źródełkiem i Cerkwią św. Braci Machabeuszy z 1846 r. oraz kaplicą

– Tradycyjna drewniana wiejska zabudowa z I poł. XXwieku

– Wizyta w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, wdziałającej od pokoleń XIX-wiecznej kuźni

– Obiad z „ hajnowskim marcinkiem” 17:33

19:14 - wyjazd z Hajnówki i powrót do Białegostoku

120 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.