Nad litewskim Niemnem – lista rezerwowa!

Nad litewskim Niemnem

16 lipca 2022

autokarowa jednodniowa natura i równowaga

UWAGA! Lista rezerwowa!

Zapraszamy na drugi termin, 20 sierpnia!

Nad litewskim Niemnem

Zapraszamy na jednodniową wyprawę do najbardziej znanego uzdrowiska przedwojennej Rzeczypospolitej, urokliwie położonych nad Niemnem Druskienik oraz do dawnego grodu warownego, Merecza, gdzie zaznamy duchowych przeżyć związanych z kontaktem z naturą i swoim wnętrzem. Szczegóły w programie wycieczki! Trasa: DRUSKIENNIKI - ROTNICA - MERECZ

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka pilota, obiad, ubezpieczenie NNW + KL

Uwaga

1) Wjazd na teren Litwy dla obywateli UE nie jest obecnie związany z żadnymi restrykcjami z powodu sytuacji epidemiologicznej. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmian w zależności od sytuacji międzynarodowej.

2) Obowiązkowe opłaty na miejscu: przejazd kolejką, usługa przewodnika – 10 Euro/ os.

3) Telefon do pilota wycieczki (wyłącznie na czas jej trwania) + 48 570 701 900

Cena

CENA: 285 zł/ os. + 10 Euro 270 zł/ os. + 10 Euro członkowie PTTK Wpłaty zaliczki oraz całości należności za wycieczkę przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Niemen”. Wpłata całości do dnia 20.06.2022 r.

Zgłoszenia

prosimy przesyłam poprzez załączony formularz kontaktowy. Zgłoszenie uznajemy za potwierdzone po otrzymaniu zaliczki w wysokości 100 zł/os.

PROGRAM

6:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
DRUSKIENNIKI

To najstarsze i jedno z największych uzdrowisk na Litwie, malowniczo położone między rzeką Niemen i dwoma jeziorami. W okresie międzywojennym częstym gościem był tu Józef Piłsudski.

Spacer z przewodnikiem po uzdrowisku: zabytkowa zabudowa, park uzdrowiskowy, źródło urody, cerkiew z 1865 r., pomnik M. K. Čiurlionisa, słynnego kompozytora i malarza litewskiego.

Przejazd kolejką linową, podczas którego będziemy mogli podziwiać niezwykłe lasy, zakola rzeki Niemen i wspaniałą panoramę miasta.

Obiad
ROTNICA
Następnie odwiedzimy ROTNICĘ ze starym cmentarzem. Znajdują się tu groby także z nazwiskami pisanymi po polsku, m.in. troskliwie pielęgnowany grób Jana Czeczotta – polskiego poety, przyjaciela Adama Mickiewicza.
MERECZ
Miasteczko położone na historycznym szlaku z Warszawy do Wilna, w którym na zamku wzniesionym na wysokim cyplu u ujścia Mereczanki do Niemna zmarł król Polski Władysław IV Waza.

Zdobędziemy grodzisko – świadka tych ważnych historycznych wydarzeń. Obecne pozostałości grodziska nie przypominają obrazu sprzed kilku setek lat – duża jego część jeszcze do połowy XX w. została pochłonięta przez wartkie wody strumienia Stangė.

Następnie udamy się do szklanej kopuły nazywanej „Piramidą Merecką”, która pojawiła się jesienią 2002 roku z inicjatywy jednego z mieszkańców. Dzięki medytacjom i modlitwom w piramidzie można zaczerpnąć pozytywnej energii, odzyskać równowagę duchową oraz cieszyć się lepszym zdrowiem.

Następnie wejdziemy na wieżę widokową „Sosnowy gaik” o wysokości 26 m na prawym brzegu Niemna. Wieża wyróżnia się ciekawą architekturą – metalowa budowla jest harmonijnie wtopiona w otaczający ją las, smukłe kolumny mają kolor drewna, tarasy widokowe przypominają korony drzew.

Powrót do Białegostoku ok. 21:00

285 zł + 10 Eur

Nad litewskim Niemnem dwie daty
Członek PTTK? *
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.