Ziołowy Zakątek

25 lipca 2021

jednodniowa przyroda warsztaty

Ziołowy Zakątek

Zapraszamy na wycieczkę do magicznego miejsca - Podlaskiego Ogrodu Ziołowego w Korycinach, który posiada największą w Polsce kolekcję roślin leczniczych i aromatycznych. Tam też będziemy robić własne mieszanki herbat.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00) do dnia 16.07.2021 r.

Cena

170 zł/os. 160 zł/ członkowie PTTK 150 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Ziołowy Zakątek” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka przewodnika, obiad, bilety wstępu do Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, udział w warsztatach, ubezpieczenie NNW

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.Popiełuszki
KORYCINY – ZIOŁOWY ZAKĄTEK

Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego wraz z gawędą o właściwościach ziół i ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia.

Warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają własne mieszanki herbat owocowo-ziołowych.

Obiad przyprawiony miejscowymi ziołami i czas wolny

SIEMIONY – urokliwy park podworski ze skupiskami 500-letnich dębów

BRAŃSK – krótki przystanek w miasteczku, którego historia sięga X/XI w. Spojrzenie na zabytkowy układ przestrzenny miasta. Dowiemy się również czym zasłynął brański kat Michałko.

Ok. 19:00 powrót do Białegostoku

170 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.