Południowe Podlasie

17 lipca 2021

ślady tatarskie jednodniowa pałace

Południowe Podlasie

Ze stolicy administracyjnej dzisiejszego województwa podlaskiego pojedziemy na wyprawę do serca tego „właściwego”, historycznego Podlasia, położonego za Bugiem. Trasa: Biała Podlaska - Ortel Królewski - Studzianka - Radzyń Podlaski

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego przyjmujemy do 9 lipca 2021 r.

Cena

190 zł/os. 180 zł/ członkowie PTTK 150 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Południowe Podlasie” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka przewodnika, przewodnicy muzealni, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, obiad, ubezpieczenie NNW.

Uwagi

1) Obligatoryjnie płatne przewodnikowi 10zł na prywatne muzeum wsi podlaskiej.

2) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Ramowy plan wycieczki

7:30 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.Popiełuszki
BIAŁA PODLASKA – przespacerujemy się po pozostałościach założenia zamkowego Radziwiłłów, zobaczymy bramę i wieżę wjazdową, 3 oficyny, wieżyczkę wschodnią i kaplicę zamkową pw. św. Jozafata z ok. 1620 roku. A przede wszystkim, zobaczymy co słychać na odnowionych wystawach w Muzeum Południowego Podlasia.

ORTEL KRÓLEWSKI – to stara wieś królewska, później zaścianek tatarski, z cerkwią unicką z 1706 r., w pobliżu której pobliżu znajduje się jedno z największych grodzisk średniowiecznych na Podlasiu.

STUDZIANKA – dawna osada tatarska, która przez trzy wieki była Mekką podlaskich Tatarów, z XVIII- wiecznym mizarem. Posłuchamy historii o tatarskich mieszkańcach i odwiedzimy skansen – prywatne muzeum wsi podlaskiej.

RADZYŃ PODLASKI – wspaniała rokokowa rezydencja Potockich, zaliczana do najznamienitszych w Europie. Bogate wnętrze ma leżący obok kościół pw. Świętej Trójcy – m.in. z takimi obiektami jak najpiękniejszy w Polsce nagrobek manierystyczny.

Przejeżdżając przez SARNAKI zatrzymamy się przy pomniku upamiętniającym przechwycenie i rozpracowanie niemieckiej tajnej broni V2, monument przypomina jedną z bardziej spektakularnych akcji konspiracyjnych na Podlasiu.

Ok. 21:30 powrót do Białegostoku

190 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.