Rajd pieszy „Marzanna”

Rajd pieszy "Marzanna"

20 marca 2022

rajd pieszy dwie trasy Puszcza Knyszyńska

Rajd pieszy "Marzanna"

Powitajmy wiosnę spacerem! TRASA I: Wólka Ratowiecka - Ratowiec - Święta Woda (8,5 km) TRASA II: Wasilków - Dąbrówki - Święta Woda (6,5 km)

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa!

Cena

CENA: 30 zł/os. 20 zł/członkowie PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Marzanna” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zgłoszenia

za pomocą załączonego formularza rezerwacyjnego przyjmujemy do 16 marca 2022 r.

Zakres świadczeń

opieka przewodnika, ognisko z grochówką i kiełbaskami, ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach

Uwagi

1) Realizacja wycieczki zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2) Koszty dojazdu na trasę i powrotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

REGULAMIN RAJDU

I. CELE RAJDU

– propagowanie turystyki pieszej, – rozpowszechnianie turystyki rodzinnej, – popularyzacja aktywnego wypoczynku, – poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, – kultywowanie ludowych obrzędów i zwyczajów, – zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać turyści indywidualni, szkoły, szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK,

10-osobowa (maksymalnie) drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie rajdu,

zgłoszenia na rajd: z podaniem imienia, nazwiska i daty urodzenia uczestnika należy przesłać za pomocą formularza rezerwacyjnego na stronie http://www.bialystok.pttk.pl/tour/rajd-pieszy-marzanna/, na adres e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub dostarczyć do biura RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53, lok. 3/3 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2022 r. do końca dnia,

wpisowe: 20 zł – członkowie PTTK; 30 zł – pozostali uczestnicy. Opłatę można uiścić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 tytułem „MARZANNA” lub wpłacić gotówką/kartą w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53, lok. 3/3 w godzinach 8:30 -15:30,

opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego,

w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane

koszty dojazdu na trasę i powrotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

III. TRASY RAJDU:

TRASA nr I (8,5 km) – Wólka Ratowiecka – Ratowiec – Święta Woda

TRASA nr II (6,5 km) – Wasilków – Dąbrówki – Święta Woda IV. RAMOWY PROGRAM RAJDU

TRASA nr I

9:00 spotkanie z przewodnikiem na dworcu PKP

9:16 odjazd pociągu do Wólki Ratowieckiej

UWAGA: Bilety uczestnicy nabywają we własnym zakresie! (bilet 7,90 zł)

9:32 rozpoczęcie rajdu na stacji PKP Wólka Ratowiecka

do 12:00-12:30 przemarsz trasą rajdu

12:30-14:00 ognisko, ciepły posiłek, konkursy

14:00 zakończenie rajdu

14:17 odjazd autobusu nr 100 w kierunku Białegostoku.

UWAGA: Bilety uczestnicy nabywają we własnym zakresie! (bilet na I i II strefę 6 zł)

Na miejsce wymarszu, tj. stację PKP Wólka Ratowiecka, można dojechać we własnym zakresie.

TRASA nr II

9:50 spotkanie z przewodnikiem na przystanku komunikacji miejskiej Sienkiewicza/Rzeka Biała

9:57 odjazd autobusu komunikacji miejskiej nr 100 do Wasilkowa

UWAGA: Bilety uczestnicy nabywają we własnym zakresie! (bilet na I i II strefę 6 zł)

10:20 rozpoczęcie rajdu na przystanku Wasilków/Kościelna

do 12:00-12:30 przemarsz trasą rajdu

12:30-14:00 ognisko, ciepły posiłek, konkursy

14:00 zakończenie rajdu

14:17 odjazd autobusu nr 100 w kierunku Białegostoku.

UWAGA: Bilety uczestnicy nabywają we własnym zakresie! (bilet na I i II strefę 6 zł)

Na miejsce wymarszu, tj. przystanek Wasilków/Kościelna, można dojechać we własnym zakresie.

Drużyny oraz osoby indywidualne mogą stawić się na rajd z własnoręcznie wykonaną „Marzanną”, która powinna spełniać podstawowy warunek – musi być wykonana z surowców ekologicznych.

V. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

• przewodnictwo na trasie rajdu,

• ognisko z gorącą grochówką i kiełbaskami,

• nagrody w konkursach,

• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej.

VII. UWAGI KOŃCOWE

• rajd odbędzie się bez względu na pogodę (z wyłączeniem nagłych i intensywnych zajść pogodowych)

• uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody i wypadki wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych,

• uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad Karty Turysty, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p. poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy,

• małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy,

• biorąc udział w rajdzie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez organizatora w celu umieszczenia na stronie internetowej (dokumentacja fotograficzna wydarzenia),

• interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

30 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz plakat i regulamin rajdu
Comments are closed.