Rajd Mikołajkowy

Rajd Mikołajkowy

4 grudnia 2022

pieszo jednodniowa świątecznie

Rajd Mikołajkowy

Serdecznie zapraszamy na zimowy Rajd Mikołajkowy! Wędruj z przewodnikami PTTK! * Odkryj tajemnice Lasu Turczyńskiego * Weź udział w konkursach z nagrodami * Poznaj innych miłośników wędrówek Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Cena

10 zł/os 5 zł/os. - członkowie PTTK Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z dopiskiem „Rajd Mikołajkowy” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku. Wpłaty za rajd należy dokonać do 1.12.2022.

Zakres świadczeń

usługa przewodnicka, ciepła herbata, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej, ubezpieczenie NNW

Zgłoszenia

poprzez formularz rezerwacji (po prawej stronie) przyjmujemy do 1.12.2022 r.

REGULAMIN RAJDU

I. CELE RAJDU
– popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych okolic Białegostoku;

– upowszechnienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz szlaków turystycznych;

– propagowanie turystycznych form spędzania wolnego czasu;

II. MIEJSCE RAJDU:
Las Turczyński
III. TERMIN RAJDU:
4 grudnia 2022 r. (niedziela)
IV. TRASA RAJDU
Spacer fragmentem wsi Klepacze i żółtym szlakiem przez Las Turczyński.

Długość trasy ok. 4 km.

Zbiórka uczestników na przystanku BKM nr 273 Niewodnicka/Spokojna (linia 4 w Starosielcach)

Startujemy o godz. 10.15

Dojazd BKM – linia nr 4 godz. 9:40 przystanek Sienkiewicza/Białówny (422)

Zakończenie – okolice przystanku PKP Białystok Nowe Miasto

UWAGA! Uczestnicy rajdu płacą za dojazd do miejsca startu i powrót do centrum Białegostoku we własnym zakresie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
– zachęcamy, by uczestnicy rajdu posiadali świąteczno-mikołajowy akcent w postaci elementu ubioru;

– uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK, szkoły oraz turyści indywidualni; grupy rodzinne i inne nieformalne grupy;

– 10-osobowa szkolna drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie trwania rajdu;

– rejestracja na rajd odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie głównej www.bialystok.pttk.pl

– warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie wszystkich wymaganych zgód;

VI. OPŁATY NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Wpisowe w wysokości:

5 zł członkowie PTTK

10 zł pozostali uczestnicy

należy wpłacić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 (z dopiskiem „Rajd Mikołajkowy”) lub w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:30, środa w godz. 8:00-17.00)

-> zachęcamy do użycia opcji „Kup online”

– opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego;

– bez wcześniejszego zgłoszenia drużyna na rajd nie zostanie przyjęta;

– w przypadku niezgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane;

VII. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
– przewodnictwo na trasie rajdu;

– ciepłą herbatę na zakończenie rajdu (zachęcamy do przyniesienia własnych kubków – dbajmy o otoczenie 🙂

– potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej np. Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka OTP Siedmiomilowe buty, Turysta Przyrodnik, Młodzieżową Odznaka Turystyczna i in.

– gry i zabawy z nagrodami;

– członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Dla pozostałych uczestników zostanie zawarta umowa ubezpieczenia NNW.

VIII. SPRZĘT I EKWIPUNEK
Każda drużyna powinna posiadać: apteczkę pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik powinien posiadać:

– legitymację szkolną lub dowód osobisty;

– odzież i obuwie dostosowane do wędrówki, pogody i pory roku;

– przekąski i napoje wg własnych potrzeb;

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– rajd odbędzie się bez względu na pogodę;

– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych;

– małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy;

– uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad Karty Turysty, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p.poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy;

– uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzybycia na rajd opłata na rzecz organizacji rajdu nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.

– w przypadku zmiany stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju, program i/lub warunki realizacji rajdu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów.

– każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów;

10 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Comments are closed.