XXV Jesienny Rajd Szlakami Niepodległości

Rajd Szlakami Niepodległości

19 listopada 2022

pieszo jednodniowa patriotycznie

XXV Jesienny Rajd Pieszy Szlakami Niepodległości

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy, 25-ty Rajd Niepodległości! Prowadzony od dawien dawna przez naszego przewodnika Adama Szepiela. Dwie trasy: 9 i 10 km Meta: Podsupraśl Czytajcie regulamin i czekamy na Wasze zgłoszenia!

Cena

15 zł/os 10 zł/os. - członkowie PTTK Wpłat można dokonywać przelewem na nasze konto z dopiskiem „Rajd Niepodległości” lub gotówką/kartą w biurze RO PTTK w Białymstoku. Wpłaty za rajd należy dokonać do 16.11.2022.

Zakres świadczeń

usługa przewodnicka, organizacja ogniska (prowiant we własnym zakresie), pamiątkowa odznaka, nagrody w konkursach, potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej

Zgłoszenia

poprzez formularz rezerwacji (po prawej stronie) przyjmujemy do 16.11.2022 r.

REGULAMIN RAJDU

I. CELE RAJDU
– obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości;

– poznanie historii naszego regionu;

– popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych okolic Białegostoku;

– upowszechnienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz szlaków turystycznych;

– propagowanie turystycznych form spędzania wolnego czasu;

– zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej;

II. MIEJSCE ZAKOŃCZENIA RAJDU:
Podsupraśl – wiata Dębowik
III. TERMIN RAJDU:
19 listopada 2022 r. (sobota)
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
– uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK, szkoły oraz turyści indywidualni;

– 10-osobowa szkolna drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie trwania rajdu;

– zgłoszenie na rajd należy przesłać na adres Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub przez formularz po prawej stronie, w terminie do dnia 16 listopada 2022 r.

V. OPŁATY

Wpisowe w wysokości:

10 zł członkowie PTTK

15 zł pozostali uczestnicy

należy wpłacić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 (z dopiskiem „Rajd Niepodległości”) lub w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:30, środa w godz. 8:00-17.00)

– opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego;

– bez wcześniejszego zgłoszenia drużyna na rajd nie zostanie przyjęta;

– w przypadku niezgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane;

VI. TRASY RAJDU

I. Ciasne – jez. Komosa – rez. Krasne – Supraśl – Podsupraśl

Długość trasy ok. 10 km.

Startujemy o godz. 10.15.

Zbiórka uczestników na przystanku BKM linii 111 w Ciasnem (przystanek końcowy)

Dojazd BKM – linia nr 111 godz. 9.27 przystanek rzeka Biała

II. Supraśl – Podsupraśl – rez. Jałówka – wiata Dębowik

Długość trasy ok. 9 km

Startujemy o godz. 10.15.

Zbiórka uczestników w Supraślu przy bramie cmentarza katolickiego

Dojazd PKS – godz. 9.35 przystanek rzeka Biała

UWAGA! Uczestnicy rajdu płacą za dojazd do miejsca startu i powrót do Białegostoku we własnym zakresie.

VII. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
– przewodnictwo na trasach rajdu;

– ognisko (prowiant we własnym zakresie);

– pamiątkową odznakę;

– potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej;

– nagrody w konkursach;

VIII. SPRZĘT I EKWIPUNEK
Każda drużyna powinna posiadać: apteczkę pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik powinien posiadać:

– legitymację szkolną lub dowód osobisty;

– odzież i obuwie dostosowane do wędrówki, pogody i pory roku;

– kiełbaska, prowiant we własnym zakresie;

IX. PRZEBIEG IMPREZY

godz. 10.00 – 13.30 wędrówka na wybranych trasach

godz. 13.30 – 14.30 ognisko turystyczne, konkurs piosenki wojskowej, inne niespodzianki

godz. 14.30 – 15.30 zakończenie rajdu, powrót do Białegostoku PKS-em

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– rajd odbędzie się bez względu na pogodę;

– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych;

– małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy;

– uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad Karty Turysty, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p.poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy;

– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów;

15 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.