Białoruś - 3 dni

2-4.05.2020

BIAŁORUŚ

ZAPRASZAMY NA ROMANTYCZNĄ WYCIECZKĘ ŚLADAMI ELIZY ORZESZKOWEJ I ADAMA MICKIEWICZA DO NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW!

Cena:

890 zł dla członków PTTK – 870 zł ZGŁOSZENIA: z podaniem imienia, nazwiska i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł przyjmujemy mailem: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub telefonicznie (85 744 56 50). Wpłat można dokonywać na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Białoruś” lub gotówką/kartą w siedzibie RO PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. w godz. 8:30-16:00, śr. 8:30-17:30). Pozostałą kwotę należy uiścić do 1.04.2020

Zakres świadczeń

transport autokarem, 2 noclegi w pokojach 1-,2- osobowych z łazienką, 2 obiadokolacje, 2 śniadania, 1 obiad, opieka licencjonowanego rosyjskojęzycznego pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi polskojęzycznego przewodnika w Grodnie i Nowogródku, ubezpieczenie NNW i KL na Białoruś, bezwizowe przepustki, zestawy słuchawkowe tour guide.

Uwagi

1) Do Białorusi wjeżdżamy na podstawie paszportu, który powinien być ważny przynajmniej 3 miesiące od daty powrotu z wycieczki oraz zawierać 2 wolne strony. 2) Do uzyskania przepustek na obszar bezwizowy „Brześć-Grodno” potrzebujemy kserokopii paszportu (strona ze zdjęciem). 3) Integralną część naszej oferty stanowi Regulamin wycieczki wraz z załącznikami. Biorąc udział w wycieczce uczestnik akceptuje ww. Regulamin. 4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów zawartych w programie. 5) Telefon do pilota na czas trwania wycieczki + 48 570 701 900 . 6) Prosimy mieć ze sobą drobne na datki w świątyniach. 7) Podróżny może wykupić u organizatora dobrowolne ubezpieczenie na pokrycie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży.

Ramowy plan wycieczki

I DZIEŃ – 02.05.2020
6:00 wyjazd z parkingu przy pomniku ks. J. Popiełuszki. Przejazd na przejście graniczne w Kuźnicy.

GRODNO – zwiedzimy miasto, o którym zwykło się mówić „Pierwsze”, „Jedyne”, „Niepowtarzalne”, a to dzięki randze istniejących zabytków. Obejrzymy katedrę i tzw. Batorówkę, miejsce po dawnej Farze Witoldowej, cerkiew p.w. św. Borysa i Gleba na Kołoży z XII w, teren Starego i Nowego Zamku, muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, przespacerujemy się po uliczkach starego Grodna.

LIDA – krótki spacer po jednym z najstarszych miast Białorusi, m.in. zamek lidzki, wybudowany przez księcia Giedymina i browar, z czasów carskich, w którym produkowane jest piwo lidzkie. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Lidzie.

II DZIEŃ – 3.05.2020
Śniadanie.

NOWOGRÓDEK – w programie zwiedzanie ruin zamku, kościoła farnego, w którym ochrzczony został Adam Mickiewicz, a ślub z księżniczką Sońką Holszańską brał król Władysław Jagiełło, odwiedzimy Muzeum Adama Mickiewicza.

JEZIORO ŚWITEŹ – to przyrodniczy rarytas, obecnie jest rezerwatem krajobrazowym. Właśnie niezwykła uroda tego jeziora i miejsca zainspirowały wieszcza do napisania ballad: Świteź, Świtezianka i Rybka.

ZAOSIE – zwiedzimy zrekonstruowany dwór rodzinny Mickiewiczów, w którym urodził się wieszcz.

MIR – odwiedzimy turystyczną mekkę Białorusi, zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów z XVI w. wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Obiadokolacja i nocleg.

III DZIEŃ – 4.05.2020
Śniadanie i wykwaterowanie.

WASILISZKI STARE – krótki pobyt w rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, gdzie zwiedzimy muzeum w jego rodzinnym domu.

MUROWANKA – znajduje się tu jeden z najciekawszych na Białorusi zabytków architektury gotyckiej – cerkiew o charakterze obronnym z początku XVI w.

BOHATYREWICZE – obejrzymy pomnik „Jana i Cecylii”, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrewiczów, a legendę o nich wykorzystała E. Orzeszkowa w powieści „Nad Niemnem”.

Obiad w drodze powrotnej. Powrót do Białegostoku około 20.00

890 zł

Formularz rezerwacji
Formularz rejestracji na wycieczkę

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska i numeru kontaktowego oraz wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł przyjmujemy mailem: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub telefonicznie (85 744 56 50). Wpłat można dokonywać na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Białoruś” lub gotówką/kartą w siedzibie RO PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. w godz. 8:30-16:00, śr. 8:30-17:30). Pozostałą kwotę należy uiścić do 1.04.2020

Pobierz szczegółowy plan wycieczki
Comments are closed.