Wielokulturowe Podlasie

19 czerwca 2021

autokarowa jednodniowa wielokulturowość

Nowy termin!

Wielokulturowe Podlasie

Województwo podlaskie to kraina wyrosła na styku wschodu i zachodu, którą współtworzyli ludzie wielunarodowości, języków i wyznań. Zapraszamy do odkrywania śladów tej historycznej wielokulturowości. TRASA: KRUSZYNIANY - SUPRAŚL - TYKOCIN

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia inumeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurzeRO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt.godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00) do dnia 11.06.2021r.

Cena

180 zł/os. 170 zł/ członkowie PTTK 150zł/ przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Wielokulturowe”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, usługa przewodnicka, obiad, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW.

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
KRUSZYNIANY
Wieś nadana Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego w XVII w. Zwiedzimy najstarszy w Polsce meczet i mizar, jeden z trzech polskich cmentarzy tatarskich.
POCZOPEK
Spacer w Silvarium w Puszczy Knyszyńskiej (rodzaj śródleśnego ogrodu z mnóstwem atrakcji przyrodniczych na świeżym powietrzu oraz minimuzeum)
SUPRAŚL
Zwiedzanie unikatowego Muzeum Ikon,objazd i spacer po Supraślu: pałac Buchholtza –obecnie liceum plastyczne, „domy tkaczy”, kościołyśw. Trójcy i MB Królowej Polski.
Obiad
TYKOCIN
Miasteczko zwane „perłą baroku”, do II wojny św. w połowie zamieszkane przez Żydów. Wizyta w Muzeum w Synagodze, zwiedzanie Placu Czarnieckiego, kościoła Św. Trójcy, odbudowanego zamku Zygmunta Augusta (z zewnątrz).
Około 19:00 powrót do Białegostoku

180 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.