Szlakiem Konopielki

26 lipca 2020

autokarowa jednodniowa drewniana architektura

Szlakiem Konopielki

1.05.2020 r. Edward Redliński, powieściopisarz, literat, urodzony w małej osadzie Frampol, obchodził swoje osiemdziesiąte urodziny. Podążymy szlakiem jego najsłynniejszej powieści „KONOPIELKA”

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 9:00-14:00, śr. 9:00- 17:00) do dnia 20.07.2020 r.

Cena

120 zł/os. 110 zł/ członkowie PTTK 80 zł/ przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Konopielka”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad , usługa przewodnicka, ubezpieczenie NNW.

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
FRAMPOL
k/Hołówek Dużych – siedlisko rodowe rodziny Redlińskich, odnowione przez nowych właścicieli, którzy utworzyli tu małe muzeum poświęcone pisarzowi. Przeczytamy wspólnie fragmenty powieści Konopielka.
RYNKI
Mała wieś z Izbą Regionalną Edwarda Redlińskiego.
SURAŻ
„Dziad powiada, że przyszed z Suraża, Surażaki dużo gadajo o bagnie: że ma być osuszone!” Historyczny Suraż – wymieniany w powieści. Zwiedzimy Muzeum Kapliczek (jedyne takie w Europie), Muzeum Archeologiczno- Etnograficzne Władysława Litwińczuka, Rynek Ruski, wczesnośredniowieczne grodzisko (podobno miejsce mocy), osadę słowiańską Nawia, Rynek Lacki z kościołem pw. Bożego Ciała. Obiad.
ZAWYKI
„A wy kto, nie polak? Ja tutejszy, mówio Domin. Z bagna” Wieś Zawyki n/Narwią – kojarzona z Taplarami czyli miejscem akcji powieści Konopielka. Zobaczymy cenny zabytek architektury drewnianej: kościół z poł. XVIII w. i kapliczkę z cudownym źródełkiem oraz nową drogę krzyżową.
STRABLA
„… a jechał do sklepu po gaz, mączkę, zapałki na hendel, sklep koło stacji, w Strabli, dużo drogi, ” Strabla – usytuowana po drugiej stronie Narwi, to ziemia nadana przez króla Zygmunta Starego nadwornemu lekarzowi, Antoniemu de Buseny; w XVIII w. zespół dworski nabyła rodzina Starzeńskich. Zachował się dwór z lamusem, obok kościół XVII-wieczny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.
DOKTORCE
Wieś osadnicza z XVI w., obecnie letniskowa. Obok kaplicy św. Antoniego zobaczymy współczesną „kompozycję przeciwalkoholową”. Spacer nad Narew.
KOŻANY
Na wzgórzu drewniana cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z II poł. XIX w., obok kaplica z cudownym źródełkiem.
Ok. 18:00/19:00 powrót do Białegostoku

120 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.