Państwo goniądzko-rajgrodzkie Radziwiłłów

5 września 2020

autokarowa jednodniowa przyroda

Państwo goniądzko-rajgrodzkie Radziwiłłów

W końcu XVI i na początku XVII w. Radziwiłłowie należeli do najbogatszych prywatnych właścicieli ziemskich na Podlasiu, posiadali dobra skupione wokół Goniądza i Rajgrodu. Osiągnęli najwyższe godności na Litwie umacniając pozycję rodu. Ich dobra obejmowały tak dużą powierzchnię, że otrzymały miano „państwa goniądzko-rajgrodzkiego”.

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Cena

140 zł/os. 130 zł/ członkowie PTTK 100 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto z dopiskiem “Radzwiłłowie” lub gotówką/kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

Zakres świadczeń

transport autokarem turystycznym, obiad, opieka przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego przyjmujemy do 28.08.2020 r.

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
DOBRZYNIEWO
Dowiemy się gdzie umiejscowiony był pałac Czapskich. Poszukamy pozostałości po osadzie fabrycznej. Obejrzymy kościół Zwiastowania NMP z początku XX w.
KNYSZYN
Poszukamy miejsca po kompleksie rezydencjonalnym króla Zygmunta Augusta. Dowiemy się dlaczego Zygmunt August częściej przebywał w Knyszynie niż na zamku na Wawelu. Spróbujemy rozwikłać zagadkowe losy sarkofagu z sercem władcy i obejrzymy rynek z pomnikiem „smutnego króla”. Zwiedzimy także XVIII-wieczny cmentarz żydowski na groblach królewskich.
JEZIORO ZYGMUNTA AUGUSTA
Staw August – wielkość tego basenu zalewowego była tak duża, że w opowieściach ludowych zachowała się tradycja o jego diabelskim pochodzeniu. Czart miał na żądanie Twardowskiego wykopać go w ciągu jednej nocy i napełnić wodą.
GONIĄDZ
Główna siedziba dóbr radziwiłłowskich. Obejrzymy rynek. Zajrzymy do miejsca, gdzie wznosiła się XVIII-wieczna murowana synagoga. Poszukamy pozostałości po cmentarzu żydowskim. Zajrzymy do neobarokowego kościoła św. Agnieszki, zaprojektowanego przez Oskara Sosnowskiego.

Obiad

RAJGRÓD
Wespniemy się na Górę Zamkową z punktem widokowym na Jezioro Rajgrodzkie. Krótki odpoczynek nad jeziorem na miejskiej plaży. Zwiedzimy także kościół Narodzenia NMP z początku XX w. z XVII-wiecznym obrazem Matki Boskiej Rajgrodzkiej.
Powrót do Białegostoku ok. godz. 19:30

140 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.