Zielono mi! - Puszcza Knyszyńska

30.05.2021

autokarowa jednodniowa warsztaty rozpoznawania roślin

UWAGA! Wycieczka odbędzie się, jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne i aktualna sytuacja prawna.

ZIELONO MI! - Puszcza Knyszyńska

Podlasie przyrodą stoi - do tego nikogo nie trzeba przekonywać. Pozostając w tym duchu proponujemy "zieloną wyprawę", podczas której zanurzymy się w Puszczy Knyszyńskiej i poznamy jej walory przyrodnicze, kulturowe, kulinarne... Najważniejszym punktem programu będą warsztaty rozpoznawania roślin 🙂

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy e-mailem (ro.pttk.bialystok@gmail.com), telefonicznie lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00- 17:00) do 21.05.2021 r.

Cena

130 zł/os. 115 zł/ członkowie PTTK 100 zł/przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Zielono mi!”.

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka przewodnika, obiad, warsztaty rozpoznawania roślin i gra terenowa, ubezpieczenie NNW, miejscowy przewodnik.

Ramowy plan wycieczki

9:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
KOPNA GÓRA
Wraz z pracownikiem Arboretum odbędziemy warsztaty rozpoznawania roślin oraz weźmiemy udział w grze terenowej.
KRYNKI
To jedno z ciekawszych nadgranicznych miasteczek. Niegdyś tętniące życiem, z bogatą historią powoli popadało w marazm tracąc prawa miejskie. Dziś lekko zapomniane, położone na uboczu, tuż przy granicy państwowej. Podczas spaceru z lokalną przewodniczką poszukamy śladów świetności Krynek: odwiedzimy dawne synagogi, zapomniany cmentarz żydowski, cerkiew, kościół z przykościelnym cmentarzem, „stary park” otaczający niegdyś dwór de Virionów.
Obiad
GÓRKA
Spacer ok. 2,5 km do miejscowości Górka, jednej z wsi nadanych przez Jana III Sobieskiego Tatarom z Litwy. Obejrzymy pozostałości okazałego założenia dworskiego ze szpalerami lipowymi, drewnianym dworem i zabudowaniami gospodarczymi.
Ok. 19:00 powrót do Białegostoku

130 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.