Wigierski Park Narodowy

20 czerwca 2020

autokarowa jednodniowa piękne widoki

UWAGA 1

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa!

UWAGA 2

Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Ukształtowana przez lodowiec, silnie pofałdowana rzeźba terenu z bogactwem jezior i lasów tworzą piękny krajobraz przyciągający miłośników przyrody..

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon-pt. godz. 9:00-14:00, śr. 9:00-17:00) do dnia 05.06.2020 r.

Cena

195 zł/os 185 zł/os. członkowie PTTK 165 zł/os. przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „WPN”

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka przewodnika, obiad, bilety wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego, klasztoru pokamedulskiego, rejs statkiem Jaćwież, ubezpieczenie NNW

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. J. Popiełuszki)
Przejazd do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.
KRZYWE
Zwiedzanie wystawy przyrodniczej. Spacer ścieżką edukacyjną przez las grądowy do obozowiska „łowców reniferów” z epoki kamienia, las olchowo-jesionowy i bór bagienny. Następnie ścieżka prowadzi wokół jezior dystroficznych, zwanych lokalnie sucharami, otoczonych kożuchem mchów torfowców z bogatą roślinnością bagienną (razem około 4 km).
WIGRY
Przejazd nad jezioro Wigry, największe w WPN. Zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego położonego na niewielkim wzgórzu w malowniczym zakątku Suwalszczyzny nad jeziorem Wigry. Obiad. Przejazd do Augustowa.
Rejs statkiem JAĆWIEŻ
do doliny Rospudy.
Powrót do Białegostoku około godz. 20:00.

195 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.