Suwałki śladami znanych postaci

Suwałki śladami znanych postaci

16 października 2021

autokarem jednodniowa znani suwalczanie

Suwałki śladami znanych postaci

Zapraszamy na wycieczkę kulturową do Suwałk: podążymy śladami wielu znanych, cenionych i wybitnych postaci związanych z tym miastem: Marii Konopnickiej, Andrzeja Strumiłły, AndrzejaWajdy, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Marka Zamenhofa (ojca Ludwika).

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00).

UWAGI

Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

Cena

175 zł/os. 165 zł/członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 19020322 8202 z dopiskiem „Suwałki”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad, opieka przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki
Przejazd do Suwałk.

Przystaniemy przy budynku, w którym w roku 1926 urodził się wybitny reżyser, Andrzej Wajda.

Zwiedzimy Muzeum Marii Konopnickiej, znanej poetki z przełomu XIX i XX w, urządzone w domu jej urodzenia.

Odbędziemy spacer wokół Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie każdy dom, obiekt jest zabytkiem, a projektowali je znani architekci z Warszawy, np. ratusz i gimnazjum męskie autorstwa Antoniego Corazziego, dawna cerkiew projektu Henryka Marconiego, kościół św. Aleksandra projektu Piotra Aignera.

W Muzeum Okręgowym, mieszczącym się w dawnej resursie obywatelskiej są dwie ciekawie zaaranżowane wystawy: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” i „Na dziejowym trakcie”.

Czas na obiad.

Przejedziemy się do dawnej dzielnicy żydowskiej, gdzie na świat przyszedł Marek Zamenhof, a oryginały aktów urodzenia Marka i jego sióstr znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach.

Na trasie naszych spacerów poszukamy Krasnoludków sierotki Marysi.

Na koniec odwiedzimy suwalską nekropolię: zespół cmentarzy pięciu wyznań, z neogotycką kaplicą zasłużonego wielce dla Suwałk architekta, Karola Majerskiego.

Powrót do Białegostoku ok. 19.00

175 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.