Wigry

Wigry

15 sierpnia 2021

przyroda jednodniowa wędrówki

Wigry

Pofałdowana rzeźba terenu Wigierskiego Parku została ukształtowana przez trzecie zlodowacenie. Lądolód ustąpił stąd około 12 tys. lat temu. Największym jeziorem są Wigry, do którego wpływa i wypływa największa rzeka Parku, Czarna Hańcza. Pośród lasów i wzgórz ukrywa się 41 jezior. Zapraszamy do tej malowniczej krainy!

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy e-mailem (ro.pttk.bialystok@gmail.com), telefonicznie lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz.8:00-15:30, śr.8:00-17:00) do dnia 6.08.2021 r.

Cena

215 zł/os. 200 zł/os.członkowie PTTK 185 zł/os.przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Wigry” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem, opieka przewodnika, obiad, bilety wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego, klasztoru pokamedulskiego, rejs statkiem "Kameduła", ubezpieczenie NNW.

Uwagi

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa!

Ramowy plan wycieczki

7:30 wyjazd z Białegostoku (parking przy Pałacu Branickich, koło pomnika ks. Popiełuszki)
SOBOLEWO
Spacer przez zatorfioną dolinę Czarnej Hańczy. Przejdziemy kładką przez rzekę do Zatoki Hańczańskiej, skąd otwiera się widok na jez. Wigry (około 6 km).
NOWA WIEŚ
Przejazd do północnej części Parku. Z Nowej Wsi odbędziemy spacer ścieżką edukacyjną „Samle”. Na trasie urokliwe jeziora i punkty widokowe (około 5 km).
Obiad
WIGRY
Przejazd do dawnego klasztoru kamedułów na Wigrach – zwiedzanie.

– Rejs statkiem „Kameduła” po największym i najpiękniejszym jeziorze Wigry, którego kształt przypomina ogromną literę S.

Powrót do Białegostoku około godz. 20:30

215 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.