Wyprawa na kaczeńce i rozlewiska

Wyprawa na kaczeńce i rozlewiska

23 kwietnia 2022

autokarowa jednodniowa przyroda

UWAGA!

BRAK MIEJSC NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ! PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ!

Wyprawa na kaczeńce i rozlewiska

Wycieczka dla koneserów pięknych krajobrazów, przyrody, wiosennych roztopów, przylatującego ptactwa i kwitnących kaczeńców. Trasa: TYKOCIN - ZAJKI - GÓRA STRĘKOWA - SAMBORY - BURZYN - RADZIŁÓW - KRAMARZEWO - SOŚNIA

Zgłoszenia

z podaniem imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego przyjmujemy do 15.04.2022 r.

Uwaga

1) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz stanu wody nad rozlewiskami.

2) Należy mieć ze sobą długie gumowce, ubranie dostosowane do pogody, warto również posiadać lornetkę.

Zakres świadczeń

transport autokarem turystycznym, opieka przewodnika, ubezpieczenie NNW, obiad, rejs tramwajem wodnym

Cena

CENA: 150 zł/os. 140 zł/ członkowie PTTK 120 zł/przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto z dopiskiem “rozlewiska” lub gotówką/kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

PROGRAM

8:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
TYKOCIN
Przejazd do Tykocina, spacer nową ścieżką edukacyjną wzdłuż rzeki Narew, spływ tramwajem wodnym, obserwacja wiosennych przelotów ptaków, głównie gęsi.
ZAJKI
Przejazd wzdłuż Narwi, a za wsią ZAJKI spacer w głąb bagiennej łąki (około 2 km).
GÓRA STRĘKOWA
Przejazd do Góry Strękowej: z morenowego wzgórza obejrzymy wiosenne rozlewiska Narwi, następnie spacer wałem przeciwpowodziowym (około 4 km) w poszukiwaniu ptaków.
RUŚ
Przejazd do wsi Ruś. Spacer na grodzisko SAMBORY: przez nami widok na dolinę, gdzie Biebrza wpada do Narwi. Jedziemy wysokim brzegiem Biebrzy.
BURZYN
Z platformy widokowej podziwiamy panoramę bezkresnych mokradeł i lasów oraz migrujące ptaki.
RADZIŁÓW
Przypomnimy tragiczne wydarzenia z 7 lipca 1941 r.: podpalenie stodoły, w której spłonęło około 500 Żydów z Radziłowa. Obejrzymy tradycyjną, drewnianą zabudowę wsi.
Obiad
KRAMARZEWO
Zobaczymy drewniany kościół św. Barbary z 1739 r. przeniesiony z Radziłowa, z cennym wyposażeniem późnobarokowym (ambona w kształcie łodzi).
SOŚNIA
Na koniec zajrzymy do SOŚNI, zagubionej w lesie wsi nad Biebrzą, tu również spacer (około 2 km) nad rozlewiska Biebrzy.
Ok. 18:30 powrót do Białegostoku

150 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.