Zapomniany kirkut II

Zapomniany kirkut II

2 października 2021

autokarowa jednodniowa zabytki

Zapomniany kirkut II

Zapraszamy na kontynuację wyprawy tematycznej dotyczącej bardziej i mniej znanych cmentarzy żydowskich w regionie. Trasa: WASILKÓW - SOKÓŁKA - SIDRA - SUCHODOLINA - DĄBROWA BIAŁOSTOCKA - SUCHOWOLA - OKOPY

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Cena

140 zł/os. 130 zł/ członkowie PTTK 80 zł/przewodnicy PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Kirkut”.

Zakres świadczeń

przejazd autokarem, obiad, bilet wstępu do Muzeum w Sokółce, usługa przewodnicka, ubezpieczenie NNW

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00).

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki
WASILKÓW
Sprawdzimy co pozostało z XIX-wiecznego cmentarza położonego przy drodze do wsi Dąbrówki.
SOKÓŁKA
Następnie udamy się na cmentarz żydowski w Sokółce, który założony w 1698 r. jest jednym z większych i dość dobrze zachowanych cmentarzy żydowskich na terenie województwa podlaskiego. Zachowało się ponad 900 macew. Najstarsze zidentyfikowane nagrobki pochodzą z 1751 r., a ostatnie pochówki z 1940 r. Odwiedzimy również Muzeum Ziemi Sokólskiej, by bliżej poznać historię Sokółki i jej mieszkańców.
SIDRA
Następnie udamy się do dawnych dóbr rodu Wołłowiczów. Obejrzymy fundamenty pozostałe po XVI-wiecznym zborze kalwińskim ufundowanym przez Ostafija Wołłowicza. Udamy się również na wzgórze zamkowe, gdzie wzniesiono warowną rezydencję z bastejami, po której pozostały jedynie ruiny. Przyjrzymy się zachowanemu XVIwiecznemu układowi przestrzennemu. A także odwiedzimy klasycystyczny kościół Świętej Trójcy ufundowany w II połowie XVII w.
SUCHODOLINA
Zatrzymamy się na chwilę przy 300-letniej lipie, która uznana jest za Pomnik Przyrody. Od niepamiętnych czasów służy ona za kapliczkę, dlatego też nosi miano „świętej lipki”.
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
Zajrzymy na cmentarz żydowski z XVII wieku. Przed II wojną światową istniały tu dwie synagogi, szkoła żydowska oraz łaźnia żydowska. Obejrzymy także murowany wiatrak typu holenderskiego z 1924 r. Obiad
SUCHOWOLA
Udamy się do geograficznego środka Europy. Odwiedzimy tu Centrum Trzech Kultur, gdzie poznamy wielokulturową historię miasteczka, w którym żyli muzułmanie, żydzi i chrześcijanie. Zajrzymy do XIX-wiecznego kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła.
OKOPY
Na koniec odwiedzimy miejsce urodzenia ks. Jerzego Popiełuszki
Ok. 17:30 powrót do Białegostoku

140 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.