31.05. 2022 Walny Zjazd RO PTTK

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

Dobiega końca wydłużona przez pandemię Covid-19 kadencja władz Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. W dniu 31 maja 2022 r. zbierzemy się, by dokonać wyboru nowych władz naszego Oddziału oraz delegatów na Konferencję Oddziałów PTTK Woj. Podlaskiego, na której z kolei wybrani zostaną delegaci na Walny Zjazd PTTK.

Jako delegaci na Zjazd RO PTTK w Białymstoku stanowicie najwyższą władzę, która swoimi decyzjami ukształtuje działalność naszego Oddziału w kolejnej kadencji. Ustępujący Zarząd Oddziału apeluje więc o niezawodne stawiennictwo w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 17:00 w sali Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (sala nr 314, II piętro) w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1 i aktywne uczestnictwo w obradach Zjazdu.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu RO PTTK w Białymstoku za okres kończącej się kadencji. Ewentualne pytania związane ze sprawozdaniem oraz działaniami nieujętymi w tym dokumencie, jak również szczegółowymi danymi statystycznymi lub finansowymi prosimy kierować drogą mailową do dnia 24 maja 2022 r., aby Zarząd RO PTTK miał możliwość przygotowania odpowiedzi oraz odpowiednich dokumentów na Zjazd.

Do zobaczenia na Zjeździe!

 

W imieniu Zarządu RO PTTK w Białymstoku

Prezes

(-) Dariusz Kużelewski

Dokumenty:

1. Uchwała o zwołaniu Walnego Zjazdu RO PTTK

2. Sprawozdanie z działalności za kadencję 2017-2022

3. Załączniki do sprawozdania

a. Wykaz kół i klubów

b. TKO za 2017

c. TKO za 2018

d. TKO za 2019

e. TKO za 2020

f. TKO za 2021

4. Lista otrzymanej pomocy publicznej

Comments are closed.